...

Bulletin nr : B007 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0019 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Paspoortfraude.
Datum indiening20/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

In Nederland werd onlangs een politierapport gepubliceerd waarbij melding werd gemaakt van een nieuw soort paspoortfraude. Hieruit blijkt dat bepaalde Oost-Europeanen in Nederland over verschillende identiteiten beschikken waardoor ze meerdere keren uitkeringen en toeslagen kunnen ontvangen. Het gaat wellicht over 5.000 personen die bij de paspoortfraude zijn betrokken. Voor inwoners uit EU-lidstaten als RoemeniŽ en KroatiŽ is het immers toegestaan om meerdere keren van identiteit te wisselen. Ook in Montenegro, BosniŽ-Herzegovina, MacedoniŽ, ServiŽ en AlbaniŽ bestaat de mogelijkheid. Als dat is gebeurd, kunnen de mensen uit die landen met hun nieuw verworven naam naar Nederland reizen en zich in ons land opnieuw aanmelden onder die nieuwe naam, zonder dat de instanties in Nederland dit door hebben. De methode maakt het voor criminelen mogelijk om buiten beeld van Justitie te blijven. Het is zo ook relatief eenvoudig om fraude te plegen met toeslagen en uitkeringen. Een Roemeen die zich onder verschillende namen inschrijft, kan vaker bijstand ontvangen, of bijvoorbeeld huurtoeslag. En hij bouwt meerdere keren AOW (Algemene Ouderdomswet) op. Hij kan ook meerdere keren creditcards aanvragen of leningen afsluiten. Praktisch iedereen in RoemeniŽ komt in aanmerking om zijn naam te wijzigen. Na de identiteitswissel blijven alleen het persoonsnummer en de geboortedatum dezelfde in de nieuwe papieren. Het advies in het Nederlandse politierapport dat volgens het document dateert van april dit jaar, luidt dan ook om het mogelijk te maken niet-Nederlandse persoonsnummers te registreren en te verifiŽren in politiesystemen. 1. Bent u op de hoogte van de mogelijkheid tot paspoortfraude zoals hierboven beschreven? 2. Kan u meedelen in hoeverre een dergelijke paspoortfraude ook in ons land mogelijk zou kunnen zijn? 3. Werd door de politiediensten of de inspectie van de sociale zekerheid reeds onderzoek naar deze vorm van paspoortfraude gedaan? 4. Zo ja, hoeveel gevallen werden reeds geregistreerd? 5. Welke maatregelen werden getroffen om deze vorm van paspoortfraude tegen te gaan?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is op de hoogte van het probleem. 2 en 5. Misbruiken zijn ook in BelgiŽ mogelijk. Ik kan meedelen dat het project Europa binnen de DVZ de identiteitsfraude van EU-onderdanen tracht te voorkomen. De betrokken diensten zijn op de hoogte om extra waakzaam te zijn voor het fenomeen en om te trachten mogelijke fraude op te sporen en te voorkomen. 3 en 4. Voor deze vragen verwijs ik u door naar mijn bevoegde collega's van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenIDENTITEITSBEWIJS | FRAUDE | MIGRATIEBELEID | SOCIALE UITKERING | VLUCHTELING | BALKAN