...

Bulletin nr : B007 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0069 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel De uniformen voor de douane.
Datum indiening03/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/01/2015

 
Vraag

In Fedra, het informatiemagazine van de federale ambtenaren, van 26 juli 2013 verscheen een lezersbrief van een douanier die het probleem aankaartte van het uitblijven van uniformen voor douaniers. Blijkbaar geraken douaniers niet of met heel veel vertraging aan de uniformstukken die zij moeten dragen. We spreken hier dan in termen van een jaar of jaren. De problemen waren/zijn blijkbaar dermate groot dat een aantal mensen van hun eigen geld de nodige kledingstukken zouden hebben gekocht. Ik verneem intussen van betrokkenen dat het probleem zich nog altijd voordoet. 1. Kan u de problematiek bevestigen en zo ja, van welke aard is de problematiek? 2. Wat zijn de oorzaken daarvan? 3. Hoe omvangrijk is het probleem? 4. Welke maatregelen worden er getroffen om dit op de kortst mogelijke tijd op te lossen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er is een achterstand voor de levering van bepaalde artikelen van het uniform aan de ambtenaren van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen. 2. De oorzaak van de problematiek heeft te maken met de departementale financieringsmechanismen van het Kledingfonds. 3. De omvang van het probleem kan niet exact worden weergegeven daar aan de basis het bestaan van verschillende leveringssituaties die eigen zijn aan de specificiteit van de uniformstukken ligt. 4. Er is een bijkomend budget van 2,7 miljoen euro vrijgemaakt om een inhaalbeweging te kunnen doen. Tegen april (2015) zullen de nieuwe ambtenaren beschikken over de voornaamste onderdelen van hun uniform. Tegen november moet de achterstand inzake de uniformen voor alle ambtenaren weggewerkt zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | DOUANE | FISCALITEIT | PERSONEEL | KLEDINGSTUK