...

Bulletin nr : B007 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0060 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sarah Smeyers, N-VA
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Personenbelastingen. - Belasting van meerwaarden op verkoop van aandelen buiten uitoefening van beroepswerkzaamheid.
Datum indiening21/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

Artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de speculatieve winsten belastbaar zijn als diverse inkomsten en dit tegen een tarief van 33 %. Het gaat hier om winsten die gerealiseerd worden buiten het beheer van een privaat patrimonium en buiten enige beroepsactiviteit om. Wanneer men een meerwaarde realiseert bij de verkoop van aandelen en de fiscus kan aantonen dat dit geen normaal beheer van een privaat patrimonium is, kan deze meerwaarde belast worden als een divers inkomen aan eerdergenoemde 33 %. Er zijn ook enkele uitzonderingen voorzien waarbij er toch een meerwaardebelasting mogelijk is binnen het normaal beheer van een privaatpatrimonium. Het gaat hier om ongebouwde of gebouwde onroerende goederen en belangrijke deelnemingen. 1. a) Hoe vaak werd er de voorbije vijf jaar door de fiscus gebruik gemaakt van artikel 90, 9°, WIB 1992 om winsten "buiten" het beheer van een privaat patrimonium als divers inkomen te belasten? Graag deze cijfers opgesplitst per jaar en per Gewest. b) Over hoeveel unieke personen gaat het hier per jaar? c) Hoeveel bedragen de belastinginkomsten die hiermee werden gerealiseerd per jaar? d) Hoe vaak werden de aangewende bewijzen hiervoor betwist door de persoon in kwestie? Wat waren de resultaten hiervan? 2. a) Hoe vaak werd er de voorbije vijf jaar door de fiscus gebruik gemaakt van artikel 90, 9°, WIB 1992 om een meerwaarden te belasten op aandelen die vielen binnen één van de drie uitzonderingen "binnen" het beheer van het privaat patrimonium? b) Over hoeveel unieke personen gaat het hier per jaar? c) Hoeveel bedragen de belastinginkomsten die hiermee werden gerealiseerd per jaar? d) Hoe vaak werd het aanwenden van dit artikel betwist door de persoon in kwestie? Wat waren de resultaten hiervan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De Administratie beschikt niet over detailgegevens van het aantal keer dat de fiscus gebruik heeft gemaakt van artikel 90, 9°, WIB 1992 om meerwaarden op aandelen als diverse inkomsten te belasten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTING VAN NATUURLIJKE PERSONEN | BELASTING OP DE MEERWAARDE | WINST | AANDEEL