...

Bulletin nr : B007 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0078 - Zittingsperiode : 54


Auteur Koen Metsu, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Terugbetaling interventie van de brandweer bij dringende geneeskundige hulpverlening door ziekenfondsen.
Datum indiening27/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/01/2015

 
Vraag

Sinds 2009 wordt de interventie van een ziekenwagen bij dringende geneeskundige hulpverlening (gedeeltelijk) terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering a rato van 50%. Dit geldt alleen bij interventie van een ziekenwagen. Indien een brandweerdienst moet tussenkomen om bijvoorbeeld iemand uit een huis te halen via een ladderwagen, wordt dat niet terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering alhoewel dat wel onder de noemer van "dringende geneeskundige hulpverlening" valt. De interventie op zich brengt nogal wat kosten mee voor de brandweerkorpsen en binnenkort zones. Sommige gemeenten lossen dit op door een retributie te vragen, andere gemeenten doen dit niet. Een burger zal maar de pech hebben om in de ene dan wel in de andere gemeente in een medische noodsituatie te verkeren waarvoor een interventie van de brandweer noodzakelijk is. 1. Hoeveel gemeentes hebben dringende geneeskundige hulpverlening door de brandweer (uitgezonderd vervoer met ziekenwagen) in hun retributiereglement opgenomen? 2. Wat is de prijsvork die daarbij gehanteerd wordt? 3. Wat is de huidige financiële impact voor de gemeenten van dringende geneeskundige hulpverlening waar technische bijstand door de brandweer (bijvoorbeeld met de ladderwagen) voor nodig is? 4. Verwacht u dat door de brandweerhervorming die financiële impact op een of andere manier gaat veranderen voor de zones?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. Ik beschik niet over cijfers over hoeveel gemeenten interventies bijstand aan de ziekenwagen opgenomen hebben in hun retributiereglement en wat de gehanteerde prijsvorken daarvoor zijn. Ik kan u wel meedelen dat de gevraagde retributie bij de Civiele bescherming zowel voor hulp aan de ambulanciers (bijstand mankracht) als voor ziekenvervoer van personen die niet kunnen vervoerd worden in een ambulance 75 euro + 1.5 euro per kilometer bedraagt. 3. De werkelijke kosten van een interventie bijstand aan de ziekenwagen hangen af van de concrete vraag inzake bijstand en de middelen die ingezet worden. Dit kan de kost van een ladderwagen en bemanning zijn, of de kost van een logistiek voertuig met bemanning ingeval van bijstand inzake mankracht. De gemeente beslist zelf om deze kost al dan niet te verhalen via haar retributiereglement. 4. De zones zijn bevoegd voor het aannemen van hun retributiereglement voor de interventies van de brandweer. Zij zullen aldus net zoals de gemeenten kunnen beslissen om deze kost al dan niet te verhalen via het retributiereglement.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | SOCIAAL ZIEKENFONDS | BURGERBESCHERMING | AFLOSSING | EERSTE HULP | ZIEKTEVERZEKERING | ZIEKENTRANSPORT | GENEESKUNDIGE NOODHULP
Vrije trefwoordenBRANDWEERDIENST