...

Bulletin nr : B005 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0066 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jan Penris, VB
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De kostprijs van gedetineerden.
Datum indiening18/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B005
Publicatiedatum 22/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum19/12/2014

 
Vraag

In het verleden werden er cijfers bekendgemaakt over de kostprijs per dag van een gedetineerde. Zo zou in 2010 een gedetineerde 126,02 euro per dag aan de samenleving kosten en het elektronisch toezicht 38,65 euro per veroordeelde. 1. a) Kan u meedelen wat een gedetineerde momenteel per dag aan de samenleving kost (alle kosten inbegrepen)? b) Kan dit eventueel worden opgesplitst per post? 2. Zelfde vraag voor een veroordeelde die het regime van de enkelband opgelegd kreeg. 3. a) Overweegt u eventueel te maatregelen om deze kostprijs te drukken? b) Zo ja, op welke onderdelen daarvan?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

In bijlage wordt de berekening weergegeven voor het jaar 2013. Hierin kan worden vastgesteld dat een gedetineerde in de "klassieke gevangenissen" per dag 124,83 euro kost en dit met uitzondering van de gevangenissen Tilburg, de 3G (= Leuze, Beveren en Marche) en het FPC (forensisch psychiatrisch centrum) Gent. Dit cijfer werd berekend op basis van 11.091 gedetineerden. Er wordt verwacht dat de openingen van de 3 nieuwe gevangenissen en het FPC deze kostprijs per dag zullen doen dalen. Deze berekeningen bevatten alle kosten van het Directoraat-generaal penitentiaire instellingen. De kosten van de gebouwen en het onderhoud worden beheerd door de Regie der Gebouwen en zijn aldus niet opgenomen in dit bedrag. De opdrachten die door de Gemeenschappen en Gewesten vervuld worden, zijn evenmin vervat in deze kosten. Voor Beveren, Marche en Leuze is er enkel een raming beschikbaar voor het jaar 2014. Het is momenteel nog niet mogelijk om exacte cijfers te geven. Deze cijfers worden continu gemonitord en geanalyseerd. Het elektronisch toezicht is niet langer de bevoegdheid van de FOD Justitie, maar van de Gemeenschappen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | STRAFSANCTIE | GEDETINEERDE | VERVANGENDE STRAF
Vrije trefwoordenKOSTEN