...

Bulletin nr : B004 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0047 - Zittingsperiode : 54


Auteur Dirk Van Mechelen, Open Vld
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Kalmthoutse Heide. - Astridzendmast.
Datum indiening03/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B004
Publicatiedatum 15/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

In antwoord op een eerder gestelde mondelinge vraag van volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx antwoordde uw voorgangster, dat een stedenbouwkundige vergunning voor een Astridzendmast niet mogelijk is omdat de Kalmthoutse Heide een natuurreservaat is (mondelinge vraag nr. 18532 van 25 juni 2013, Integraal Verslag, Kamer, 2012-2013, commissie voor de Binnenlandse Zaken, 25 juni 2013, CRIV 53 COM 785, blz. 15). De toenmalige minister opperde echter toen reeds dat deze situatie niet kon blijven duren, daar de radioverbindingen met het netwerk regelmatig verbroken worden of niet mogelijk zijn. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 90 van 18 oktober 2013 aan de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening blijkt echter dat het wel degelijk mogelijk is om vanuit het algemeen belang in het natuurgebied van de Kalmthoutse Heide een extra antenne voor het Astridnetwerk te plaatsen. 1. Overweegt u om met uw Vlaamse collega bevoegd voor Ruimtelijke Ordening contact op te nemen, over deze problematiek? 2. Wanneer overweegt u dat te doen? 3. Welke maatregelen en besluiten overweegt u te nemen zodat deze noodzakelijke zendmast er nu, zo snel als mogelijk, kan komen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Bij het onderzoek van het dossier dat ik naar aanleiding van de vraag van volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx had overgemaakt aan de NV ASTRID is gebleken dat er in Kalmthout zich nog een tweede probleem stelde, namelijk deze van indoordekking in de brandweerkazerne van Kalmthout zelf. (vraag nr. 18532, Integraal Verslag, Kamer, 2012-2013, commissie voor de Binnenlandse Zaken, 25 juni 2013, CRIV 53 COM 785, blz. 15). NV ASTRID is nu aan het onderzoeken welke de juiste opstelplaats zal zijn van een eventueel bijkomende ASTRID-zendmast zodat beide problemen met dezelfde financiële inspanning kunnen opgelost worden. 2. Van zodra de juiste inplantingsplaats gekend is van deze eventuele bijkomende ASTRID-zendmast, kan dan contact opgenomen worden met Ruimtelijke Ordening. 3. Wel kan ik het geachte lid mededelen dat reeds andere stappen zijn ondernomen in het dossier van de radiodekking op de Kalmthoutse heide. - Eerst en vooral werden de radio's van de brandweerkorpsen en de ambulances vorig jaar geladen met een nieuwe firmware waarbij automatisch deze radio's zich terug aanmelden op het Tetra-netwerk van NV ASTRID indien zij tijdelijk geen connectie hadden met dit radiocommunicatiesysteem. - Ten tweede finaliseert het First Interventie Team van de NV ASTRID een studie inzake de ideale plaatsing van de Mobile Technical Unit (MTU) die de dekkingsgraad tijdelijk kan verhogen op de Kalmthoutse Heide ingeval van bijvoorbeeld natuurbrand. Daarbij dient opgemerkt te worden dat op termijn overwogen wordt deze MTU uit te rusten met satellietverbindingsmogelijkheden zodat de problemen van 2011 zich niet meer dienen te herhalen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenBOUWVERGUNNING | TRANSMISSIENET | NATUURRESERVAAT | TELECOMMUNICATIEMATERIAAL | RADIOCOMMUNICATIE | OPENBARE VEILIGHEID