...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0003 - Zittingsperiode : 54


Auteur Zakia Khattabi, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Medewerkers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). - SMART-doelstellingen.
Datum indiening22/10/2014
Taal F
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In het antwoord op een voorgaande parlementaire vraag van mijn fractie (betreffende de op basis van het SMART-principe vastgestelde doelstellingen die de medewerkers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) moeten halen) werd meegedeeld dat de protection officers een maandelijkse productiviteitsnorm van 65 procent moeten bereiken. Het uitgangspunt voor die norm is één schriftelijke beslissing per werkdag (100 procent). Volgens de directie van het CGVS is die doelstelling voor de protection officers realistisch en volstrekt haalbaar, maar worden er ook andere factoren in aanmerking genomen bij de evaluatie van de productiviteit (de kwaliteit, bijvoorbeeld). Aangezien de directie van het CGVS dat target als realistisch en SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden) beschouwt en de vakbondsorganisaties nooit werden betrokken bij de uitwerking van die productiviteitsnorm (wat wettelijk gezien trouwens niet verboden is), mag men er redelijkerwijs van uitgaan dat de meeste protection officers die bij de geografische secties werken (en de asielaanvragen behandelen), die doelstelling vrij regelmatig halen. 1. Hoeveel protection officers - procentueel ten opzichte van de volledige personeelsbezetting voor de protection officers - hebben de productiviteitsnorm van 65 procent bereikt in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013? 2. Kan u tevens aangeven hoe de productiviteit precies wordt berekend?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B019
Publicatiedatum 07/04/2015, 20142015
Antwoord

1. Het percentage is slechts één element of indicator bij de beoordeling van de realisatie van de vooropgestelde objectieven. Voor de beoordeling wordt er rekening gehouden met veel andere elementen. Op zich is het percentage dus niet representatief. Voorzichtigheid is dus geboden bij de beoordeling van het aantal personen dat meer realiseert dan het vooropgestelde percentage van 65 %. 2. Voor de bepaling van dit percentage wordt er rekening gehouden met enerzijds het aantal effectief gewerkte dagen en anderzijds het aantal effectief afgewerkte dossiers (dus het aantal dossiers waarvoor er een beslissing werd genomen en betekend).

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | PERSONEEL | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING