...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0003 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nahima Lanjri, CD&V
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŰn
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Bestrijding fiscale fraude
Titel Het sociaal verwarmingsfonds.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Bij de evaluatie van het federaal armoedeplan (monitoring tabel september 2013) zijn enkele punten opgenomen met betrekking tot het sociaal verwarmingsfonds, voluit het mazoutfonds. Samen met uw collega bevoegd voor Energie, de heer Wathelet, gaf u het fonds de opdracht te onderzoeken hoe het wettelijk systeem van gespreide betaling van geleverde stookolie beter toegepast kan worden. Hierrond werd in april 2013 een visietekst goedgekeurd. Tevens stelde u voor de toekenningscriteria te evalueren. 1. a) Wat zijn de grote lijnen van de visietekst met betrekking tot het systeem van gespreide betaling? b) Op welke wijze gaat u hieraan gevolg geven, met andere woorden gaat u het systeem wijzigen, of komt er enkel een informatiecampagne met richtlijnen naar de leveranciers en klanten? 2. a) Is de evaluatie van de toekenningscriteria reeds gebeurd? Zo ja, wat is de conclusie? b) Zo niet, wanneer mogen we deze verwachten?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B018
Publicatiedatum 30/03/2015, 20142015
Antwoord

De vraag betreft een materie die behoort tot de bevoegdheden van mijn collega, de heer Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie. De heer Borsus heeft deze vraag (nr. 331), reeds mondeling beantwoord tijdens de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 16 december 2014 (Integraal Verslag, Kamer, 2044-2015, CRIV 54 COM 038, blz. 1).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL BELEID
Eurovoc-descriptorenBETALING | ARMOEDE | SOCIAAL BELEID | STOOKOLIE | VERWARMING
Vrije trefwoordenSOCIAAL FONDS