...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nahima Lanjri, CD&V
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Bestrijding fiscale fraude
Titel Aantal rusthuisbewoners met OCMW-steun.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Rusthuisbewoners die hun factuur niet zelf kunnen betalen, kunnen in de meeste gevallen rekenen op de spontane (financiŽle) steun van hun kinderen. Wanneer dit niet het geval is, kunnen zij geholpen worden door het OCMW. De organieke wet van 8 juli 1976 (de OCMW-wet) voorziet echter in een terugvorderingsplicht voor de OCMW's, van de steun gegeven aan rusthuisbewoners, bij (de echtgenoot en) kinderen van de rusthuisbewoner, en dit sinds het koninklijk besluit van 31 december 1983. 1. Kan u de evolutie geven van het aantal rusthuisbewoners, dat de voorbije vijf jaar OCMW-steun heeft gekregen voor het betalen van de kosten van het rusthuis (in absolute cijfers of het %, of % OCMW-steuntrekkers per provincie)? 2. Kan u cijfers geven van de verhouding tussen het aantal OCMW-steuntrekkers en het aantal terugvorderingen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B018
Publicatiedatum 30/03/2015, 20142015
Antwoord

De statistieken waarover mijn diensten beschikken, zijn op de individuele hulpaanvragen en de corresponderende terugbetalingen door de Staat gebaseerd. In het kader van de terugbetalingsprocedure die de OCMW's moeten toepassen, moet enkel de informatie die voor de terugbetaling van nut is, worden doorgegeven. Behoeftige personen die in een rusthuis verblijven, kunnen aanspraak maken op individuele hulp zoals het leefloon, financiŽle hulp of andere soorten hulp die door de Staat worden terugbetaald (medische hulp, installatiepremie, en zo meer). Op basis van de beschikbare informatie is het echter onmogelijk te bepalen of de verkrijgers van dergelijke hulp al dan niet in een rusthuis verblijven. Bovendien worden de kosten van het verblijf in een rusthuis niet door de Staat terugbetaald en is het niet mogelijk om statistieken te verkrijgen over het aantal betrokkenen dat eventueel een terugbetaling van deze kosten van een OCMW ontving.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL BELEID
Eurovoc-descriptorenBEJAARDE | SOCIAAL BELEID | SOCIALE UITKERING | AFLOSSING | SOCIALE VOORZIENINGEN
Eurovoc kandidaat-descriptorenOCMW