...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Luk Van Biesen, Open Vld
Departement Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
Titel Administraties. - Overheidsbedrijven. - Telewerken.
Datum indiening07/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Telewerken komt steeds vaker aan bod, zeker in de huidige cultuur waarbij werknemers ook veel belang hechten aan hun gezin. Om tegemoet te komen aan deze wensen is het mogelijk dat werknemers van thuis werken. 1. a) Zijn er in 2014 experimenten opgestart inzake telewerken binnen uw administratie of eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen? b) Zullen er in de nabije toekomst nog experimenten opgestart worden met betrekking tot telewerken? 2. Kunnen de werknemers hun werk enkel vanuit hun woonplaats verrichten of worden er ook satellietlocaties voorzien? 3. a) Werden deze experimenten reeds geëvalueerd? b) Zo ja, wat zijn de bevindingen? 4. a) Beschikken de administraties of eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen reeds over permanente systemen die telewerk toelaten aan het personeel? b) Zo ja, wat zijn de uitvoeringsbepalingen van de regeling en hoeveel werknemers, opgesplitst per geslacht en per taalrol, maken er gebruik van? 5. a) Werden ook al toelatingen tot het verrichten van deeltijds telewerken opnieuw ingetrokken? b) Zo ja, bij hoeveel mensen was dat het geval en wat waren de belangrijkste oorzaken om de toelatingen in te trekken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Het personeel van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is hoofdzakelijk samengesteld uit sociaal inspecteurs die, omwille van hun bijzondere functies, niet ressorteren onder de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | WERKNEMER | OVERHEIDSBEDRIJF | OVERHEID | THUISWERK