...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0033 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Verkeersboetes. - Adequaat verkeersveiligheidsbeleid.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Om een adequaat verkeersveiligheidsbeleid te ontwikkelen is het belangrijk over goed cijfermateriaal te beschikken. 1. a) Hoeveel verkeersboetes werden er in 2012 uitgeschreven? b) Hoeveel daarvan voor te snel rijden? b1) Hoeveel voor het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met 30 km per uur binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf? b2) Hoeveel voor het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met 40 km per uur? c) Hoeveel daarvan voor rijden door rood licht? d) Hoeveel daarvan voor fout parkeren? e) Hoeveel daarvan voor het niet dragen van de gordel? f) Hoeveel daarvan voor het niet dragen van de helm? g) Hoeveel daarvan voor bellen achter het stuur? h) Hoeveel daarvan voor het ontbreken van fietsverlichting? i) Hoeveel daarvan voor het rijden onder invloed van alcohol/drugs? j) Hoeveel daarvan voor het onleesbaar maken van de nummerplaat? k) Hoeveel daarvan voor onverzekerd rijden? l) Hoeveel daarvan voor ongekeurd rijden? m) Hoeveel daarvan waren overtredingen van de 1ste graad? n) Hoeveel daarvan waren overtredingen van de 2de graad? o) Hoeveel daarvan waren overtredingen van de 3de graad? p) Hoeveel rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken? 2. Idem als vraag 1, voor het jaar 2013. 3. Idem als vraag 1, voor het jaar 2014.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Centrex Wegverkeer heeft me de volgende cijfers aangereikt voor de jaren 2012 en 2013: Deze voor 2014 zijn nog niet beschikbaar. 1 en 2. a) In 2012 werden door de geďntegreerde politie 4.651.261 verkeersinbreuken vastgesteld. 2013: 4.832.095 b) In 2012 waren daarvan 3.007.940 snelheidsovertredingen. 2013: 3.179.256 b1) In 2012 werd 26.247 keer vastgesteld dat de maximum toegelaten snelheid binnen bebouwde kom met meer dan 30km/h werd overschreden. 2013: 23.292 Er kon geen opsplitsing worden gemaakt voor wat betreft de zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf. b2) Voor het overschrijden van de maximum toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 km/h werden in 2012 37.729 inbreuken vastgesteld. 2013: 37.050 c) In 2012 werden voor het rood licht rijden 86.180 inbreuken vastgesteld. 2013: 89.099. d) 729.479 inbreuken voor fout parkeren werden in 2012 vastgesteld. 2013: 729.490. e) In 2012 werden voor het niet dragen van de gordel of niet gebruiken van het kinderzitje 86.077 inbreuken vastgesteld. 2013: 99.683. f) het aantal inbreuken op de helmplicht bedroeg 2.523 in 2012. 2013: 2.371. g) 119.999 keer werd in 2012 GSM-gebruik tijdens het rijden vastgesteld. 2013: 118.641. h) Er zijn geen cijfers beschikbaar voor wat betreft het aantal vastgestelde inbreuken voor het ontbreken van fietsverlichting. i) In 2012 werden voor het rijden onder invloed van alcohol 46.185 inbreuken vastgesteld en 2.559 voor het rijden onder invloed van drugs. 2013: respectievelijk 48.084 en 3.342. j) Er zijn geen cijfers beschikbaar voor wat betreft het aantal vastgestelde inbreuken voor het onleesbaar maken van de nummerplaat. k) Het rijden zonder verzekering werd 32.946 keer vastgesteld in 2012. 2013: 33.134. l) In 2012 werd het rijden zonder keuringsbewijs 80.437 keer vastgesteld. 2013: 77.188. m) 834.616 overtredingen waren in 2012 overtredingen van de eerste graad. 2013: 774.633. n) In 2012 bedroeg het aantal vastgestelde overtredingen van de tweede graad 402.813. 2013: 481.113. o) In 2012 bedroeg het aantal vastgestelde overtredingen van de derde graad 149.586. 2013: 161.221. p) Er zijn geen cijfers beschikbaar voor wat betreft het aantal rijbewijzen dat onmiddellijk werd ingetrokken. 3. Voor het jaar 2014 kunnen nog geen cijfers worden meegedeeld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGELDBOETE | VERVOERBELEID | VERKEERSVEILIGHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT