...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0030 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Intrekking van de financiële volmachten van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Op 22 september 2014 ondertekende uw voorganger een ministerieel besluit tot intrekking van de financiële volmachten van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Met die ongebruikelijke maatregel wordt de voorzitter de hem gedelegeerde bevoegdheden ontnomen. In verscheidene persartikels werd er gewaagd van verdenkingen jegens de heer Ledoux en zijn administratie, met name in verband met de toekenning van overheidsopdrachten. 1. Op grond van welke specifieke overwegingen heeft de vorige regering beslist de voorzitter van het directiecomité de hem gedelegeerde bevoegdheden te ontnemen, en wat wordt er hem precies verweten? 2. a) Hebt u een intern onderzoek gevorderd? b) Zo ja, tot welke conclusies is men gekomen? 3. Heeft de regering de zaak aanhangig gemaakt bij het gerecht?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van 3 december 2014 dat ik gaf op zijn vraag nr. 29 van 30 oktober 2014. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014/2015, nr. 003)

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | VERVOERBELEID | OVERHEID | ADMINISTRATIEVE PROCEDURE | LEIDINGGEVEND PERSONEEL