...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0028 - Zittingsperiode : 54


Auteur Inez De Coninck, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Aankoopmogelijkheden van internationale treintickets.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In ons land is er een rijk aanbod aan (hogesnelheids-)treinen naar de omliggende buurlanden. De aankoopmogelijkheden ervan zijn echter beperkt. Treinreizen met de hogesnelheidstreinen worden ook sterk gepromoot. Een internationaal treinticket kan je kopen via de website(s) en in daartoe speciaal ingerichte treinloketten in de grote stations. Aan de gewone loketten of aan de ticketautomaten is dat niet mogelijk. Hier ligt potentieel om de omzet te verhogen en de operationele kosten te verlagen. In Nederland bijvoorbeeld kan men aan elke ticketautomaat een internationaal treinticket kopen, weliswaar niet aan elk loket (zie website NS International). 1. Zijn er praktische belemmeringen om internationale treintickets te verkopen via de reguliere loketten of ticketautomaten? 2. Kan de NMBS besparingen realiseren door het schrappen van het onderscheid tussen internationale en nationale loketten? 3. Neemt de NMBS initiatieven om de internationale treintickets ook aan te bieden via de ticketautomaten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B006
Publicatiedatum 29/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Internationale treintickets worden (sinds 1 december 2014) verkocht in 28 geografisch verspreidde verkooppunten. Om internationale treintickets te verkopen via een meer uitgebreid netwerk van reguliere loketten zijn er inderdaad een aantal praktische belemmeringen. Het internationale aanbod is dermate uitgebreid en verschillend van het nationale aanbod dat beide producten onmogelijk op eenzelfde manier benaderd kunnen worden. Praktische belemmeringen zijn er zowel op operationeel vlak (afleverwijzen, ticketformaat, hardware, ondersteunend materiaal, en zo meer) als op organisatorisch vlak (kostenplaatje van de bemande verkoop in het algemeen, talrijke productaanpassingen met impact op de opleiding en het takenpakket van het verkooppersoneel, enzovoort). Voor wat betreft de praktische belemmeringen om internationale treintickets te verkopen via ticketautomaten, verwijzen we naar vraag 3. 2. NMBS heeft de afgelopen maanden al een aantal initiatieven genomen tot de verdere rentabilisering van de distributie via de loketten. Vanaf 1 januari 2015 worden eveneens concrete stappen genomen om de directies NMBS Europe (die momenteel instaat voor de internationale verkoop) en NMBS Marketing Sales (die momenteel instaat voor de nationale verkoop) opnieuw dichter bij elkaar te brengen en synergiën tussen beide in kaart te brengen. De distributie via de loketten maakt daar deel van uit. Er zal dus in de loop van 2015 nagegaan worden of er besparingen kunnen gerealiseerd worden door het verder samenvoegen van de nationale en internationale loketten. 3. NMBS Europe heeft tot eind 2013 gebruik gemaakt van ticketautomaten waarbij internationale treintickets - die gereserveerd en betaald werden via www.nmbs-europe.com, via het Call Center van NMBS Europe of via de reisagentschappen - in het station konden afgehaald worden. Door het toenemend gebruik van de nieuwe afleverwijzen (bijvoorbeeld Digital Homeprint) daalde het gebruik van de automaten drastisch. Een verdere investering in nieuwe afhaalautomaten was dan ook niet langer aangewezen. Internationale tickets kunnen vandaag nog steeds gratis afgehaald worden in 81 stations, maar dan wel aan de reguliere loketten. De verkoop van internationale treintickets via ticketautomaten is een andere zaak. De complexiteit van het internationale aanbod - waarbij elke vervoerder (bijvoorbeeld Thalys, Eurostar, TGV, ICE, enzovoort) zijn eigen regels bepaalt - zorgt ervoor dat de kosten voor het ontwikkelen en onderhouden van een applicatie voor de verkoop via ticketautomaten die het volledige gamma zouden aanbieden, bijzonder hoog zou oplopen. Bovendien zet NMBS Europe sinds een aantal jaren volop in op de online-piste waarbij de beschikbare fondsen bij voorkeur ingezet worden bij de ontwikkeling van nieuwe online-afleverwijzen, zoals Digital Homeprint, Ticketless en Mobile fulfillment. Met de hernieuwde komst van een rechtstreekse verbinding via de klassieke lijn tussen Brussel en Amsterdam (vanaf 14 december 2014), worden er analyses opgestart om een beperkt deel van de internationale treinverkoop waarop geen reservatieplicht van toepassing is (wat relatief eenvoudiger te automatiseren is) beschikbaar te stellen via ticketautomaten in de stations. In Nederland is dit inderdaad beschikbaar via de ticketautomaten, doch ook daar enkel voor tickets zonder reservatieplicht en voor een beperkt aantal tarieven. Hierbij wordt ook rekening gehouden met mogelijke synergiën tussen de verschillende afdelingen van NMBS (nationaal - internationaal). De nadruk zal echter blijven liggen op het aanbieden van online alternatieven voor onze klanten. NB. De trend in de samenleving gaat naar meer en meer digitaal. NMBS Europe verkoopt vandaag meer dan 40 % online. Voor Thalys gaat het zelfs boven de 50 %. Ons doel is om die maatschappelijke evolutie op te volgen. De schatting voor 2020 gaat tot 70 % digitaal. Niet te vergeten is dat internationale tickets ook via de door NMBS erkende reisbureaus en via het Contact Center te koop zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | PLAATSBEWIJS | VERVOER PER SPOOR | GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER | AANKOOP
Vrije trefwoordenNMBS