...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0024 - Zittingsperiode : 54


Auteur Inez De Coninck, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - De extra treinen op actiedagen.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Graag verwijs ik voor deze vraag naar mijn vraag in het vragenuurtje van 23 oktober 2014 (vraag nr. P015, Integraal Verslag, Kamer, 2014-2015, Plenumvergadering, 23 oktober 2014, CRIV 54 PLEN 013, blz. 16). De komende maanden kondigen de spoorvakbonden acties aan. In het verleden was het vaak de praktijk dat men voor vakbondsacties extra treinen inlast. Dit is op zich geen probleem. Het verlicht de files en is minder schadelijk voor het milieu. Het is echter twijfelachtig of de kosten van deze extra treinen gedekt worden door de eventuele inkomsten. Voor de pendelaars is het ironisch dat na de stakingsacties de stakers extra treinen krijgen. Indien deze extra treinen niet kostendekkend zijn, draagt dat bij tot een nog groter verlies voor de NMBS. 1. Zal men extra treinen inleggen voor de officiële actiedag van 6 november 2014? 2. Zal die extra dienstverlening kostendekkend zijn? 3. Wat is de geschatte winst of het geschatte verlies gerealiseerd op die extra treinen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

Voor de actiedag van 6 november 2014 heeft NMBS extra treinen ingelegd voor een totaal van 1.270,8 km (beladen ritten) en 1.278,5 km (losse ritten). De kosten voor deze treinen bedragen: - Prestaties rijdend personeel: ? 14.860 - Infrastructuurvergoeding: ? 18.400 - Tractie-energie: ? 3.060 hetzij in totaal ? 36.320. Bovendien werd er versterking ingeroepen bij Securail (13 personeelsleden), goed voor een bedrag van 8.321 euro. Voor de manifestatie werden 83.886 specifieke biljetten ('B-Evenement manifestatie') verkocht voor een bedrag van 1.113.626 euro (inclusief btw), hetzij een gemiddelde ontvangst van 13,27 euro per biljet (14 euro voor een afstand 60 km, en anders 12 euro). De netto-inkomsten exclusief btw bedragen 1.050.591 euro. De totale verkoop op 6 november bedroeg 2.052.679 euro (wat een normaal bedrag is voor een donderdag in deze periode van het jaar). Het biljet 'B-evenement manifestatie' (aangekocht op de dag zelf) was goed voor 190.486 euro van dat bedrag. Artikel 9 "Treinen op maat en extra treinen" van het beheerscontract van NMBS bepaalt het volgende: "Bij grote evenementen (festivals, optredens, manifestaties) zal de NMBS op vraag van de organisatoren inspanningen leveren om op korte tijd een grote massa reizigers te vervoeren. In deze gevallen blijft haar beleid erop gericht om kostendekkend te zijn en om een beperkte winstmarge te halen voor zover het gaat om louter commerciële initiatieven. De NMBS zal ook extra treinen (versterkingstreinen) inleggen om occasionele en niet georganiseerde grote reizigersstromen, alsook structurele reizigersstromen (bijvoorbeeld extra treinen naar de kust) aan te kunnen. De kosten die voortvloeien uit een verhoging van een dergelijk extra aanbod ten opzichte van het verleden kunnen worden gecompenseerd." Volgens de NMBS werden er de afgelopen jaren, conform dit artikel en op vraag van het gemeenschappelijk vakbondsfront, meermaals maatregelen getroffen in het kader van massamanifestaties, inclusief de creatie van speciale biljetten. Dit laatste evenwel niet om promotionele, maar wel om praktische redenen. De NMBS biedt verschillende tarifaire mogelijkheden aan voor al haar reizigers. De prijszetting van het tarief van het speciale biljet voor de manifestatie (12,00 euro voor een H/T tot en met 60 km en 14,00 euro voor een H/T vanaf 61 km) ligt inderdaad net onder dat van de Rail Pass, maar is beduidend hoger dan bijvoorbeeld het groepstarief dat 70 % reductie biedt ten opzichte van het standaardtarief. Een H/T vanuit Gent naar Brussel kost bijvoorbeeld 6,80 euro, vanuit Charleroi 7,00 euro en vanuit Oostende 10,00 euro, de maximumprijs voor een H/T aan groepstarief. Het biljet was te koop voor alle reizigers, niet enkel voor de manifestanten. Deze kwestie zal worden onderzocht naar aanleiding van de onderhandelingen over het volgende beheerscontract tussen de Staat en de NMBS.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenRECHT TOT BETOGEN | VERVOERBELEID | VAKBOND | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS | DIENSTREGELING VAN HET VERVOER