...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0019 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Technische keuringen. - Niet-verzekerde voertuigen.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In het kader van de strijd tegen de niet-verzekerde voertuigen wordt sinds 1 november 2013 bij de technische keuring nagekeken of het voertuig geldig verzekerd is. Wie geen geldige verzekeringskaart heeft, wordt hiervoor blijkbaar niet afgekeurd, maar krijgt alleen de volgende vermelding op het keuringsbewijs:"het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart." 1. Hoeveel niet-verzekerde voertuigen werden er, per provincie, sinds november 2013 tot op vandaag naar aanleiding van de technische keuring vastgesteld, in absolute aantallen en procentueel ten opzichte van het totaal aantal gekeurde voertuigen? 2. a) Over welke bevoegdheden beschikken de keuringscentra? b) Kunnen zij inderdaad alleen de hierboven aangegeven vermelding aanbrengen op het keuringsbewijs? c) Is deze procedure volgens u voldoende effectief?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In de tabel hieronder vindt u de cijfers van de controle van een geldig verzekeringsbewijs in het keuringsstation (november 2013 - september 2014). De vermelde provincie is deze van de verblijfplaats van de eigenaar van het voertuig. Deze komt niet noodzakelijk overeen met de provincie van het keuringsstation. 2. a) Afhankelijk van de vaststellingen in het keuringsstation kan de geldigheidsduur van het uitgereikte keuringsbewijs variëren. Bij ernstige tekortkomingen kan ook een keuringsbewijs zonder geldigheidsduur worden afgeleverd: het voertuig is dan verboden voor het verkeer. Daarnaast wordt voor elk groen keuringsbewijs uitgereikt voor bedrijfsvoertuigen een keuringsvignet gekleefd. Sedert 1 november 2013 is de technische keuring ertoe gemachtigd na te gaan of een geldig verzekeringsdocument aanwezig is in het voertuig. b) Wanneer de keuring de afwezigheid van een geldige groene kaart vaststelt, dan zijn er twee gevolgen: behalve de vermelding op het keuringsbewijs, wordt het Fonds op de hoogte gesteld. Dit laatste gevolg is het belangrijkst en leidt ertoe dat voertuigen die niet-verzekerd zijn, worden opgespoord en hun eigenaars gesanctioneerd. Nu is het cruciaal dat het ontbreken van het verzekeringsbewijs perfect gepaard kan gaan met een geldig verzekeringscontract. Inderdaad kunnen verschillende redenen verklaren waarom de bestuurder geen verzekeringsbewijs op zak heeft en dat is niet noodzakelijk door zijn fout of nalatigheid, maar kan ook te wijten zijn aan de verzekeringsmakelaar of -maatschappij. Bovendien bestaat geen gegevensbestand dat toelaat om in real time na te kijken of voor een voertuig een geldig verzekeringscontract werd afgesloten. Daarom voert het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (verder: het Fonds) een onderzoek om uitsluitsel te verkrijgen in geval van vermoedelijke niet-verzekering en kunnen enkel de politiediensten sanctionerend optreden. c) Om de effectiviteit van deze maatregel te kunnen beoordelen, is het nodig te weten hoeveel van de voertuigen waarvoor in de keuring geen geldig verzekeringsbewijs kon worden voorgelegd, na het onderzoek door het Fonds als niet-verzekerd worden beschouwd. Indien zowat alle voertuigen waarvoor bij keuring geen verzekeringsbewijs werd voorgelegd, toch correct verzekerd blijken, heeft het zeker geen zin na te denken over strengere sancties. Een administratieve werkgroep volgt deze maatregel op in het kader van het actieplan tot naleving van de verzekerings- en keuringsplicht van toenmalig staatssecretaris Wathelet. De werkgroep zal binnenkort een evaluatie uitvoeren op basis van de statistieken na één jaar dat deze maatregel van kracht is, met inbegrip van de statistieken van het Fonds. Zo zal ik een advies ontvangen over het al dan niet behouden of aanpassen van deze maatregel. Hierbij is echter wel van belang op te merken dat de bevoegdheid over de keuringsstations door de zesde staatshervorming geregionaliseerd werd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | TECHNISCHE KEURING | AUTOVERZEKERING | VERKEERSVEILIGHEID | AUTOMOBIEL