...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0018 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS-Reizigers. - Taxidienst.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van een antwoord op een eerder gestelde vraag (vraag nr. 84 van 21 januari 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2013-2014, nr. 131, blz. 236), beoog ik met deze vraag recentere cijfers. Om de continuďteit van het binnenlandse reizigersvervoer per trein te garanderen, kunnen reizigers gestrand wegens een geschrapte laatste trein of wegens een gemiste laatste aansluiting na een vertraging, steeds aanspraak maken op een taxidienst voor het resterende gedeelte van het reistraject voor rekening van de NMBS. 1. Hoeveel taxiritten werden in 2012 en 2013 gepresteerd in het kader van deze clausule? 2. Hoeveel reizigers maakten effectief gebruik van een taxidienst in het kader van deze clausule in 2012 en 2013? 3. Hoeveel bedraagt de totale kostprijs van deze taxiprestaties voor rekening van de NMBS in 2012 en 2013? 4. Cijfers tonen aan dat de laatste jaren steeds meer treinen geschrapt werden. a) Kunt u het aantal afgeschafte treinen voor 2012 en 2013 mededelen? b) Worden er verhoudingsgewijs meer treinen geschrapt die een laatste aansluiting moeten garanderen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In het kader van de vermelde clausule werden er 1.872 taxiritten uitgevoerd in 2012 en 1.968 in 2013. 2. Het exacte aantal reizigers dat effectief gebruikt heeft gemaakt van een taxirit in het kader van deze clausule is niet bekend. Op basis van een gemiddelde bezetting van 2 personen per taxirit, kan echter een raming worden gemaakt. Het gaat dan om 3.744 reizigers in 2012 en 3.936 in 2013. 3. De totale kost voor deze taxidiensten, ten laste van NMBS, bedroegen 147.741,17 euro in 2012 en 149.292,70 euro in 2013. 4. a) Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal afgeschafte treinen in 2012 en 2013: b) NMBS houdt geen specifieke statistieken bij voor de treinen die de laatste aansluiting verzekeren. Het is namelijk vrij complex om dit begrip te definiëren, aangezien dit afhangt van het individuele traject van elke reiziger.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | DIENSTEN | REIZIGERSVERVOER | VERVOER PER SPOOR | TAXI
Vrije trefwoordenNMBS