...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0016 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Gratis treinabonnementen en treinabonnement met korting.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

1. Welke categorieën van reizigers hebben vandaag recht op een gratis treinabonnement respectievelijk treinabonnement met korting? 2. Kunt u per categorie weergeven: a) hoeveel reizigers er gebruik van maken en de evolutie van voorbije vijf jaar; b) automatische toekenning of op aanvraag; c) beperkt of onbeperkt in de tijd; d) 1ste of 2de klasse; e) trajectabonnement of netabonnement?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1 tot 2. c) De historiek van de gegevens wordt meegedeeld over de jongste 3 jaren. In 2011, 2012 en 2013 hebben respectievelijk 146.739, 150.345 en 155.005 personen gratis gereisd, dankzij de 80/20-regel en de tegemoetkoming van de Staat. Het gaat niet om een automatische toekenning, er moet een aanvraagformulier voor ingevuld worden. Er bestaan verschillende formules, afhankelijk van het gekozen abonnementstype, ofwel 7 dagen, 1 maand, 3 maanden, 12 maanden of 15 dagen (halftijds). d) De tegemoetkoming van de Staat is alleen voorzien voor de prijs van een abonnement voor het woon-werkverkeer in tweede klas. De bedienden die willen kiezen voor een abonnement in eerste klas, moeten ofwel zelf het prijsverschil betalen, ofwel een tegemoetkoming van hun werknemer proberen te verkrijgen. e) In het kader van het woon-werkverkeer met derdebetalersregeling, bestaan er trajecttreinkaarten of nettreinkaarten. Hierbij moet opgemerkt worden dat als het traject langer is dan 146 kilometer, deze kaart automatisch een nettreinkaart wordt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | TARIEFBELEID | PLAATSBEWIJS | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS