...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0015 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Reizigers die zonder vervoerbewijs in eerste klasse zitten.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In navolging van antwoorden op eerder gestelde vragen hierover (vraag nr. 410 van 20 april 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 93, blz. 99; vraag nr. 180 van 13 januari 2012, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 89, blz. 132; vraag nr. 281 van 8 maart 2013, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, nr. 122, blz. 154), beoog ik met deze vraag onder andere recentere cijfers. 1. Kunt u voor 2013 opgeven hoeveel onregelmatigheden er werden vastgesteld bij treinreizigers: het aantal reizigers in eerste klasse zonder vervoerbewijs respectievelijk met een ticket voor tweede klasse, het aantal reizigers in tweede klasse zonder vervoerbewijs of met ongeldige treinkaart, enz.? 2. Kunt u voor alle onregelmatigheden ook de boetebedragen meegeven, die werden ge´nd? Graag onderscheid makende tussen de bedragen die enerzijds op de trein en anderzijds na de inbreuk werden ge´nd. 3. a) Voor de afgelopen jaren: zijn er bepaalde treinverbindingen waarop verhoudingsgewijs meer vaststellingen worden uitgeschreven, al dan niet in combinatie met agressie ten aanzien van het treinpersoneel? b) Kunt u een overzicht geven van die treinverbindingen? 4. Naast de verhoogde toeslag van 7 euro voor het kopen van een ticket op de trein, worden nog andere maatregelen overwogen om zwartrijden te ontmoedigen, bijvoorbeeld hogere boetes voor veelplegers of een uitgebreidere controle van de reizigers vooraleer de trein te betreden zoals dat bij andere openbare vervoersmaatschappijen het geval is?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B018
Publicatiedatum 30/03/2015, 20142015
Antwoord

1. Het aantal onregelmatigheden (C170) die werden vastgesteld in 2013 bij treinreizigers vindt u hieronder. Deze cijfers geven het aantal boetes voor reizigers in eerste klasse zonder vervoerbewijs of met een ticket voor tweede klasse of andere, en het aantal boetes voor reizigers in tweede klasse zonder vervoerbewijs of met ongeldige treinkaart of andere. 2. Het totaal aantal C170 in eerste en tweede klasse en de boetebedragen, die werden ge´nd, onderscheid makende tussen de bedragen die enerzijds op de trein en anderzijds na de inbreuk werden ge´nd in 2013, is als volgt: 3. a) en b) Het aantal vaststellingen C170 is niet rechtstreeks gelinkt aan de agressie en wordt dan ook momenteel niet door de NMBS opgevolgd. De NMBS beschikt wel over een overzicht met de aanleidingen tot agressie: Voor wat de lijnen met risico op agressie betreft vindt u hieronder een overzicht met de lijnen die het meest werden getroffen: 4. Het supplement van 7 euro waarvan sprake in de voorwaarden van het 'Boordtarief' is gelijkgesteld aan een verkoop aan boord van de trein, waardoor reizigers niet als recidivisten zullen worden beschouwd. Er is geen enkele verhoging van het supplement voor recurrent onregelmatige reizigers. Recidivisme wordt wel in aanmerking genomen bij de verwerking van de vaststellingen van onregelmatigheid (C170). Deze worden opgesteld wanneer reizigers hun vervoerbewijs niet kunnen of willen betalen. Momenteel wordt bestudeerd of het opportuun is om een specifieke juridische aanpak te hanteren voor recidivistische onregelmatige reizigers.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGELDBOETE | VERVOERBELEID | PLAATSBEWIJS | REIZIGERSVERVOER | VERVOER PER SPOOR