...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0014 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Westhoek. - Moeilijkheden inzake treinverbindingen.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Zowel in het zuiden als het noorden van de Westhoek bestaan er moeilijkheden inzake treinverbindingen. Wie af en toe het openbaar vervoer neemt van en naar de Westhoek zal dit beamen. Niet enkel de gebrekkige verbindingen vormen een probleem, ook de overvolle treinen die op vrijdag- en zondagavond de studenten van en naar de studentensteden brengen, zijn een probleem. Het probleem is u niet onbekend. Welnu, ik werd onlangs gecontacteerd door "Trekhaak 73", een werkgroep die al jaren pleit voor beter openbaar vervoer in de Westhoek, en in concreto ook voor de heropening van de spoorlijn 73. Spoorlijn 73 is een Belgische spoorlijn die Deinze met De Panne en het Franse Duinkerke verbindt. Het spoor tussen De Panne en Duinkerke is jaren geleden buiten dienst gesteld. Zij vinden dat het weer mogelijk maken van reizigersverkeer op die lijn een goeie zaak kan zijn voor de Westhoek. 1. a) Wat is uw standpunt met betrekking tot het voorstel om het spoorverkeer voor reizigers tussen Adinkerke (De Panne) en Duinkerke in Frankrijk te heropenen? b) Hoe staat de NMBS tegenover dit voorstel? 2. Wat was de reden voor de stopzetting van de verbinding zoveel jaar geleden? 3. Is er de voorbije jaren nog onderzoek verricht naar het reizigerspotentieel op deze verbinding? 4. Heeft Infrabel al vragen ontvangen van de NMBS of andere operatoren tot heringebruikname van het Belgisch gedeelte van deze verbinding? 5. a) Is hierover al grensoverschrijdend contact geweest met uw Franse collega's? b) Zo ja, wat is het resultaat van deze besprekingen geweest? c) Zo neen, bent u bereid om hiertoe stappen te zetten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B006
Publicatiedatum 29/12/2014, 20142015
Antwoord

- De NMBS stelt enerzijds vast, dat diverse beleidsdocumenten aan beide kanten van de grens de heropening van de spoorlijn Adinkerke - Duinkerke opnemen in hun langetermijntoekomstplannen: i. aan Franse kant, in het document "Schéma Régional des Transports et des Mobilités" - 2013, van de Regio Nord Pas-de-Calais; ii. aan Vlaamse kant, in het document "Streekpact Westhoek 2013-2018" - van RESOC (Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité) Westhoek. - Anderzijds heeft de NMBS ook vastgesteld, dat de Vlaamse Overheid een dergelijk infrastructuurproject niet heeft opgenomen in de investeringsprioriteiten van het nieuwe langetermijninvesteringsplan van de NMBS-groep (MIP voor de periode 2013-2025). Actuele vraag en aanbod - Wat de regionale grensoverschrijdende verplaatsingsstromen betreft, vormen de treinverbindingen Kortrijk - Rijsel en Doornik - Rijsel de spoorverbindingen die de regio Westhoek binnen de Eurometropool Kortrijk - Rijsel internationaal aansluiten op het Franse spoornet van binnenlandse lokaal/regionale verbindingen (TER) en het HST-net naar/van Parijs en naar/van Zuid-Frankrijk. - Wat de lokale grensoverschrijdende verplaatsingsstromen betreft, vormt het grensoverschrijdende busaanbod van DKBus in het station Adinkerke - De Panne de aansluitende openbaar vervoerschakel op de treinverbinding Brussel - Gent - De Panne en vice versa. Zoals de trein biedt de DKbus met buslijn 2 (Adinkerke station - Duinkerke) hier in beide richtingen een aansluitende busverbinding op basis van een uurfrequentie (elk uur 1 trein in beide richtingen, in aansluiting met de buslijn 2). - Dit openbaar vervoer aanbod beantwoordt aan de behoeften van de lokale marktvraag. Toekomstige vraag en aanbod middellange/ lange termijn - In functie van de geografische scope en de volumes van de lokaal/ regionale verplaatsingsmarkt moet er steeds gezocht worden naar de economisch meest geschikte oplossing wat het in te zetten vervoermiddel betreft. Heavy rail is een duur en niet flexibel transportmiddel en heeft als doel het vervoeren van grote reizigersstromen over langere afstanden. Mogelijke pistes moeten dus door de diverse openbaar vervoeraanbieders samen onderzocht worden, binnen het kader van co-modaliteit. - Wat de middellange termijn (2015-2025) betreft, moet er in eerste instantie gekeken worden naar de evolutie van de marktvraag en naar de diverse mogelijkheden die zich op het vlak van co-modaliteit kunnen aanbieden. - Wijzigingen in de lokaal/ regionale binnenlandse en grensoverschrijdende mobiliteitsbehoeften voor de lange termijn (dit is dan eerder tegen de horizon na 2025 - 2030 en later) dienen onderzocht te worden in het ruimer kader van de planologische en urbanistische ontwikkelingen, alsook binnen de lange termijn socio-demografische en economische context en planning.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE WEST-VLAANDEREN | VERVOERBELEID | SPOORWEGNET | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS