...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0013 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Bezit van gebouwen in West-Vlaanderen.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

1. Kunt u een overzicht geven van alle gebouwen die de NMBS bezit in de provincie West-Vlaanderen en per gebouw de grootte (oppervlakte, hoogte, aantal verdiepingen, enz.) vermelden en waarvoor het wordt gebruikt? 2. Kunt u melding maken van: a) het aantal gebouwen dat leeg staat, dat te koop staat en waaraan wordt gewerkt (met vermelding van de aard en het doel van de betreffende werken); b) de gebouwen waarin de voorbije vijf jaar werd geďnvesteerd; c) de gebouwen die de voorbije vijf jaar werden aangekocht; d) de gebouwen die de voorbije vijf jaar werden verkocht?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

1. De NMBS heeft mij de lijst bezorgd van alle gebouwen in haar eigendom en gesitueerd in de provincie West-Vlaanderen met per gebouw de weergave van het huidig gebruik en de totale bruto-vloeroppervlakte. Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). 2. Van het aantal gebouwen in deze lijst staan er momenteel 12 leeg, werden er geen te koop aangeboden op de vastgoedmarkt en werden er 3 geheel of gedeeltelijk gerenoveerd. Er werden in de periode van 2010-2014 geen gebouwen aangekocht; er werden er 8 verkocht. Voor het overige maakt de veelheid aan gevraagde gegevens het onmogelijk om deze op te zoeken met redelijke middelen en maakt het tevens onmogelijk deze op te stellen in een antwoord op een parlementaire vraag. (Bovendien is het niet gebruikelijk de waarde van gebouwen mee te delen.)

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE WEST-VLAANDEREN | VERVOERBELEID | ONROEREND EIGENDOM | VERVOER PER SPOOR | GEBOUW
Vrije trefwoordenNMBS