...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0012 - Zittingsperiode : 54


Auteur Stefaan Van Hecke, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Inzet van het materieel bij de invoering van het nieuwe vervoersplan.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Bij de invoering van het nieuwe vervoersplan zullen er ook grote wijzigingen gebeuren op vlak van gebruikt materieel, hebben we vanuit verschillende bronnen vernomen. Zo zal op de lijn Turnhout-Binche ouder materieel worden ingezet. Drukke treinen E3427, 3428, 3416 en 3417 worden nu met 8 M6-rijtuigen uitgevoerd. Vanaf december 2014 worden dat 10 M4-voertuigen. Bovendien zullen de machinisten ook met oudere locomotieven moeten rijden. Naast een beperktere capaciteit, zullen de reizigers dus ook te maken krijgen met een verhoogd risico op vertragingen, door het oude materieel. 1. Het huidige "nieuwere" materieel zal vermoedelijk worden ingezet op drukkere lijnen, om daar technische problemen te voorkomen. a) Klopt dit? b) Zo ja, acht u het niet noodzakelijk dat er voldoende bijkomende investeringen gebeuren opdat we niet in scenario's belanden waarbij problemen worden verplaatst? c) Zo niet, waarom wordt dit nieuwer materieel dan niet langer op deze lijn ingezet? 2. Heeft de NMBS een specifiek beleid bij het inzetten van materieel op bepaalde lijnen en zo ja, wat zijn hiervan de parameters? 3. Kan u een overzicht per type rijtuig en locomotief geven: a) van de vertragingen; b) van de dagen dat de verschillende types niet gebruikt kunnen worden door schade of slijtage?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B006
Publicatiedatum 29/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Het klopt helemaal niet dat het huidig "nieuwere materiaal" zal ingezet worden op drukkere lijnen om daar technische problemen te voorkomen. Inherent aan een nieuw vervoersplan is dat er heel wat nieuwe verbindingen worden gedefinieerd om de reizigersfluxen beter te kunnen opvangen en een betere regelmaat te kunnen garanderen. Deze nieuwe relaties vragen globaal veel meer dubbeldekmaterieel M6 dan het huidige vervoersplan. In die zin moeten er rationele keuzes gemaakt worden, gebaseerd op te verwachten bezettingscijfers, de typologie van de trein, onderhoudsmogelijkheden voor het materieel en technische beperkingen van de infrastructuur. Voor wat de verbinding Binche-Turnhout betreft, worden enkele drukbezette treinen voorzien met M6-rijtuigen en locomotieven type 18 (meest recente locomotieven). De rest van de verbinding wordt voornamelijk verzekerd met M4-rijtuigen, gesleept door locomotieven type 27. Op deze manier kan deze verbinding op een kwalitatieve manier verzekerd worden, met de juiste evenwichten en zonder de mogelijkheden van de treindienst elders te ondermijnen. Enkele treinen zijn samengesteld uit vierledige motorstellen. Om de capaciteitsproblematiek ten gronde aan te pakken, heeft de NMBS de intentie om nieuw dubbeldeksmaterieel M7 aan te kopen. 2. De verschillende parameters waarmee rekening gehouden wordt, zijn: - De afstemming van het type materieel op de bediening (aantal stopplaatsen, aantal reizigers enzovoort); - Kenmerken/ beperkingen van de infrastructuur (de gebruikte spanning van de lijn, de maximale snelheid, de configuratie van het station (bijvoorbeeld al dan niet kopstation), signalisatiesystemen van de lijn, de infrastructuur van het buitenland die bijzondere homologaties van het materieel vergt (geval grensverkeer), en zo meer; - De locatie van de werkplaatsen (elke materieelreeks is toegewezen aan een bepaalde werkplaats); - Een evenwichtig materieelaanbod tussen de verschillende grote lijnen, in het bijzonder wat betreft het modernere materieel (AM96, I11, Desiro's, M6, T18). 3. Het overzicht per type rijtuig en locomotief met respectievelijk hun procentueel aandeel in de vertragingen en het deel van de tijd dat deze voertuigen gemiddeld in de lijnwerkplaatsen geďmmobiliseerd staan voor preventief onderhoud en herstellingen:

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenROLLEND MATERIEEL | VERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS | DIENSTREGELING VAN HET VERVOER