...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0011 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Gebouwen van overheidsbedrijven. - Graffiti.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Graffiti op gebouwen van overheidsbedrijven komt geregeld voor. 1. a) Hoeveel gebouwen beheren de respectievelijke overheidsbedrijven bpost, Belgacom en de NMBS momenteel? b) Hoeveel daarvan werden respectievelijk in 2010, 2011, 2012 en 2013 bespoten met graffiti? 2. a) Welke procedure volgt ieder respectievelijk overheidsbedrijf om de graffiti te verwijderen? b) Wat was hiervoor de kostprijs in 2010, 2011, 2012 en 2013 per overheidsbedrijf?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Op het ogenblik beheert NMBS 1.680 gebouwen. b) Graffiti komt vaker voor in de installaties zonder toezicht, zoals in onderdoorgangen, stopplaatsen en op steunmuren, dan op de gebouwen zelf. Het totale aantal met graffiti bekladde installaties bedroeg voor de vroegere NMBS-Holding: - in 2010: 63 - in 2011: 139 De schatting van het aantal met graffiti bekladde installaties bedroeg voor NMBS (vroegere NMBS en vroegere NMBS-Holding): - in 2012: + /- 110 incidenten waarvan er 34 specifiek werden gemeld aan de veiligheidsdienst en waarvoor er in 4 gevallen een proces-verbaal werd opgesteld; - in 2013: + /- 100 incidenten waarvan er 56 specifiek werden gemeld aan de veiligheidsdienst en waarvoor er in 10 gevallen een proces-verbaal werd opgesteld. De tags die tijdens de dagelijkse schoonmaak worden verwijderd, worden niet meegerekend. De onbewaakte stopplaatsen worden pas sinds 1 januari 2014 door NMBS beheerd. 2. a) NMBS pakt de strijd tegen graffiti op twee verschillende manieren aan: - preventief: - bij nieuwbouw of renovatie wordt de voorkeur gegeven aan 'reinigbare' materialen of materialen die behandeld zijn met 'graffitiwerende' middelen. Deze procedés hebben echter hun beperkingen en leiden niet noodzakelijkerwijze tot goede resultaten; - afhankelijk van het beschikbare budget worden er bewakingscamera's geplaatst op plaatsen die als 'moeilijk' worden beschouwd; - er is ook een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met het fenomeen graffiti en de aanpak ervan. - curatief: - om de installaties in hun oor-spronkelijke staat te herstellen, wordt het bekladde oppervlak niet enkel gereinigd, maar ook opnieuw geschilderd of gezandstraald; - er worden ook maatregelen genomen om de tijd te beperken tussen het ogenblik waarop de graffiti wordt aangebracht en de graffiti-verwijdering. Hierdoor worden graffitispuiters ontmoedigd. b) De kosten voor de herstellingswerken bedroegen: - in 2010: +/- ? 50.000 - in 2011: +/- ? 330.000 - in 2012: +/- ? 200.000 - in 2013: +/- ? 200.000

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenSCHADE | OVERHEIDSBEDRIJF | OVERHEID | OPENBAAR GEBOUW | VANDALISME