...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0010 - Zittingsperiode : 54


Auteur Stefaan Van Hecke, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Station Antwerpen Berchem. - Afschaffing begeleiding voor personen met een beperking.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Sedert 1 oktober 2014 kan er in Antwerpen Berchem station geen begeleiding meer aangevraagd worden voor assistentie van personen met een beperking. Er zullen nog slechts 114 stations deze dienstverlening aanbieden en Berchem station behoort niet tot deze 114. Blijkbaar waren er ook geen plannen om dit op voorhand met de reizigers te communiceren. Kortom, wie op 30 september 2014 een aanvraag voor assistentie deed voor hulp in Berchem station, kreeg de mededeling dat dit niet meer mogelijk was en dat deze dienstverlening in Berchem afgeschaft werd. 1. a) Waarom werd deze begeleiding voor personen met een beperking afgeschaft in het station Antwerpen Berchem? b) Hoeveel aanvragen zijn er op jaarbasis voor assistentie van personen met een beperking in het station Antwerpen Berchem? c) Bent u het met mij eens dat de beperking of afschaffing van dit aanbod voor heel wat personen met een beperking een inperking van hun bewegingsvrijheid betekent? 2. a) In welke stations wordt de assistentie voor personen met een beperking nog afgeschaft of beperkter aangeboden? b) Kan u een overzicht geven van het aantal aanvragen op jaarbasis per station? 3. Welke initiatieven overweegt u te nemen op het vlak van communicatie zodat iedereen toch weet wat er is veranderd?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B006
Publicatiedatum 29/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Door zijn configuratie staat het station Antwerpen-Berchem niet in de lijst van de stations waar personen met een rolstoel kunnen in- of uitstappen. In het station Antwerpen-Berchem wordt de begeleiding van gehandicapte personen dus niet georganiseerd. De begeleiding van personen met een beperkte mobiliteit zonder rolstoel wordt daarentegen gegarandeerd wanneer hiertoe minstens 24 uur vooraf een aanvraag wordt ingediend. Niettemin probeert NMBS altijd om die personen met beperkte mobiliteit in de mate van het mogelijke te helpen, ook als die de reserveringsprocedure niet gevolgd hebben. Via het callcenter worden voor Antwerpen-Berchem op jaarbasis ongeveer 2.000 reserveringen geregistreerd. 2. In 2013 zijn via het Contact Center 36.365 (nationale en internationale) dossiers geregistreerd, en 20.146 via de stations. Dit vertegenwoordigt voor 2013 een totaal van 56.511 geregistreerde dossiers. Deze dossiers waren goed voor 95.568 geregistreerde assistentietussenkomsten in de stations. Een dossier kan immers één of meer assistentietussenkomsten vereisen, afhankelijk van het traject van de reiziger met beperkte mobiliteit (bijvoorbeeld: assistentie in het station van vertrek, assistentie in het overstapstation en assistentie in het bestemmingsstation, dus 3 assistentietussenkomsten in het totaal voor eenzelfde dossier). Wanneer een reiziger met beperkte mobiliteit zich in het station aanbiedt zonder zijn assistentie gereserveerd te hebben, zal het personeel van NMBS in de mate van het mogelijke assistentie verlenen, afhankelijk van de beschikbaarheid van het personeel en van het materieel. 3. Voor zover er geen wijziging opgetreden is (zie punt 1), moet dus geen initiatief genomen worden op het vlak van de communicatie, behalve dan het herinneren aan de voorwaarden volgens dewelke de dienst verleend kan worden. Momenteel wordt alle informatie over de assistenties vermeld: - op de NMBS-website; - in de brochure die beschikbaar is in het station en die van de website kan worden gedownload; - er bestaat ook een versie in braille en een audioversie. Hiervoor moet een aanvraag gestuurd worden naar het adres assistentie@nmbs.be. Bovendien overlegt NMBS voortdurend met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, de officiële instantie waarmee ze communiceert wanneer er belangrijke informatie is over de assistentiedienst van NMBS.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenANTWERPEN | VERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS