...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0007 - Zittingsperiode : 54


Auteur Inez De Coninck, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel De "gratis" Go Pass voor 16-jarigen.
Datum indiening22/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De krant De Standaard meldde op 16 oktober 2014 dat de "gratis" Go Pass voor 16-jarigen wordt geschrapt. Uiteraard is deze Go Pass niet echt gratis. De kostprijs ervan bedraagt 1,98 miljoen euro, aldus De Standaard. Daarnaast heeft de maatregel een pervers effect. Na de invoering van de maatregel werden er al snel Go Passes te koop aangeboden op het internet onder de prijs. 1. Hoeveel 16-jarigen hadden recht op een Go Pass in de jaren 2010 tot en met 2013? 2. Hoeveel 16-jarigen hebben daadwerkelijk hun Go Pass opgevraagd in de jaren 2010 tot en met 2013? 3. Heeft deze maatregel jongeren er effectief toe aangezet om meer (betalend) met de trein te reizen? 4. Wat zijn de verhoudingen van de verschillende kostenposten van deze maatregel (administratieve kostprijs / omzetwaarde van de uitgereikte GO Passes / ...)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B006
Publicatiedatum 29/12/2014, 20142015
Antwoord

1 en 2. Het aantal 16-jarigen dat recht had op een Go-Pass in de jaren 2010 tot en met 2013 en die daadwerkelijk hun Go Pass hebben opgevraagd, is als volgt: 3. In april 2012 werd er een marktonderzoek uitgevoerd bij 957 jongeren die dat jaar een brief hadden ontvangen van NMBS, waarin ze werden uitgenodigd om hun Birthday Go Pass af te halen in een station naar keuze. In dit marktonderzoek werd er onder andere gepeild naar de impact van de actie. Hieruit blijkt dat: - 23 % van de jongeren zegt dat de actie hen stimuleert om met de trein te reizen; - 42 % van de 16-jarigen die hun Birthday Go Pass hebben opgehaald beweren in de toekomst zeker meer de trein te zullen nemen. 52% zegt dit waarschijnlijk te zullen doen; - 75 % van de jongeren die daarvoor nog nooit een Go Pass 10 hadden gebruikt, hebben nu minstens 3 reizen gemaakt met hun gratis Pass. Niettegenstaande de kennelijk gunstige uitslag van het marktonderzoek, ontbreekt het thans aan gegevens omtrent het daadwerkelijk gebruik van de Go Pass door de beoogde jongeren, laat staan aan gegevens die aantonen of de jongeren in werkelijkheid voor de trein hebben gekozen en niet voor de auto of een ander vervoermiddel. De huidige budgettaire context maakt het niet mogelijk dit "gratis" product te blijven aanbieden zonder grondige voorafgaande evaluatie. 4. De werkingskosten voor de actie op jaarbasis (2013) zijn als volgt onderverdeeld: i. De totale interne kosten van de actie in 2013 bedragen 103.000 euro. (Deze drukwerken en handling worden bijna uitsluitend intern bij NMBS uitgevoerd. Slechts af en toe dienen er bepaalde handlings extern te worden uitgevoerd.) ii. De totale externe kosten van de actie in 2013 bedragen 64.100 euro, onderverdeeld als volgt: - kost voor gebruik adressen FOD Binnenlandse Zaken 13.800 euro; - drukwerk en handling 2.300 euro; - verzendingskosten (bpost) 48.000 euro; iii. Het algemeen totaal (per jaar) bedraagt 167.100 euro. De omzetwaarde van de uitgegeven Birthday Go Passes (2013) bedraagt 3.285.802 euro (exclusief btw).

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenJONGERE | VERVOERBELEID | RECLAME | PLAATSBEWIJS | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS