...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0005 - Zittingsperiode : 54


Auteur Dirk Janssens, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Thalys-verbinding Oostende naar Brussel. - Onderzoek.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In een reportage begin oktober 2014 over de Thalys die dagelijks uit Oostende vertrekt naar Brussel werd duidelijk dat er weinig passagiers deze trein nemen. De bezetting van de trein op het totale traject tot in Brussel bedraagt amper 7%. Deze Thalys rijdt reeds vijftien jaar ter compensatie van de Waalse Thalys die Namen, Charleroi en Bergen bedient. Nochtans is er een perfect alternatief, want vanuit Oostende vertrekt 4 minuten later dan de Thalys een gewone trein richting Brussel. De passagiers van deze gewone trein hebben in Brussel de mogelijkheid om over te stappen op de Thalys die van Oostende kwam en dan richting Parijs rijdt, omdat deze maar liefst 17 minuten op hen wacht in Brussel. Deze "spookthalys" kost 1,9 miljoen euro per jaar. Ondanks het nakende nieuwe vervoersplan - dat vanaf 14 december 2014 van kracht wordt - zal deze Thalys, tot nader order, niet afgeschaft worden. De regering heeft beslist een besparing op de NMBS toe te passen van ongeveer 2,1 miljard euro. De afschaffing van deze trein zou een begin kunnen zijn om deze beoogde besparing te realiseren. Uw voorganger, de heer Labille, kent dit dossier. Hij meldde dat het een opdracht is van "openbare dienst" en dat dit in het beheerscontract staat van de NMBS. Maar hij opperde een onderzoek te starten. 1. Werd dit onderzoek inmiddels gestart? 2. Zijn er al bevindingen van dit onderzoek bekend? 3. a) Overweegt u om deze Thalys-verbinding af te schaffen en zo een significante besparing te realiseren? b) Zo ja, binnen welke tijdspanne plant u dit? c) Zo neen, waarom niet ?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Ja, dit onderzoek heeft er in de eerste plaats toe geleid om de feitelijke bezettingscijfers op te zoeken en te actualiseren. Aangezien de treinen op deze verbinding tijdelijk niet reden tussen 1 januari 2013 en 31 maart 2013 en er ook in het jaar 2012 een aantal treinen tijdelijk niet circuleerden ten gevolge van groot onderhoud van het HST-materieel, werd geopteerd om de reizigersaantallen te geven die werden geregistreerd tussen 1 april 2013 en 31 maart 2014, om op die manier toch een jaarcijfer te kunnen geven. 2. In de bovenstaande periode hebben in totaal 44.821 reizigers gebruik gemaakt van deze verbinding waarvan 715 reizigers in het binnenverkeer. 3. Het is nog te vroeg om vragen of een mogelijke afschaffing te beantwoorden aangezien de gesprekken aangaande het beheerscontract (en de door de Staat toe te kennen dotatie) nog moeten opgestart worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE WEST-VLAANDEREN | VERVOERBELEID | SNELVERVOER | VERVOER PER SPOOR | GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER
Vrije trefwoordenNMBS