...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel De bevoegdheid van de Gewesten inzake het taalgebruik bij de examens omtrent het rijbewijs.
Datum indiening21/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Bij artikel 25 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming wordt "de reglementering inzake de scholing en examens betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het besturen van voertuigen van elke categorie, met inbegrip van de organisatie en erkenningsvoorwaarden van rijscholen en examencentra" overgeheveld naar de Gewesten. In de toelichting bij dit artikel lezen we dat dit onder meer betekent dat "de wijze waarop deze kennis en vaardigheden worden verworven en nagegaan een gewestbevoegdheid" worden. Artikel 32, §3, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalt inzake het rijexamen: "§3. De kandidaat die, noch het Frans, noch het Nederlands, noch het Duits machtig is, mag het theoretische examen afleggen, bijgestaan door een tolk die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen door het examencentrum en door dit laatste wordt vergoed." Artikel 39, §8 van voornoemd koninklijk besluit bepaalt inzake het praktische examen: "§8. De kandidaat, die, noch de Franse, noch de Nederlandse, noch de Duitse taal machtig is, kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een tolk gekozen uit de beëdigde vertalers." Men zou kunnen argumenteren dat deze aspecten betrekking hebben op de wijze waarop de kennis en vaardigheden omtrent het rijbewijs worden nagegaan en dat het dus voortaan tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort om deze aangelegenheid te regelen en desgewenst te wijzigen. Bent u het daarmee eens?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Sinds 1 juli 2014 is de reglementering inzake de opleiding en de examens met het oog op het behalen van het rijbewijs met inbegrip van de organisatie en erkenning van rijscholen en examencentra, een bevoegdheid van de Gewesten. Elk Gewest kan bijgevolg de bestaande reglementering inzake de modaliteiten van het theoretisch en praktisch examen wijzigen, met inbegrip van het gebruik van de talen waarin het examen wordt afgelegd. Het spreekt vanzelf dat de Gewesten daarbij de wetgeving inzake het taalgebruik in bestuurszaken moeten naleven.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenSCHOOLEXAMEN | RIJBEWIJS | VERVOERBELEID | VERKEERSVEILIGHEID | GEWESTEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN BELGIE | TAALGEBRUIK