...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0002 - Zittingsperiode : 54


Auteur Daphné Dumery, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel De gepersonaliseerde nummerplaten voor motorfietsen.
Datum indiening17/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Onlangs werd een wijziging aangebracht in de toekenning van nummerplaten waardoor, in navolging van de bromfietsnummerplaten en de platen voor landbouwvoertuigen, nieuwe nummerplaten voor sommige categorieën voertuigen, zoals motoren, taxi's en oldtimers, vanaf nu beginnen met een letter in plaats van een cijfer. Hierdoor vervalt meteen ook de mogelijkheid om voor een motorfiets een gepersonaliseerde nummerplaat aan te vragen. 1. Dat bepaalde categorieën van voertuigen, zoals oldtimers of taxi's, makkelijk op het zicht herkenbaar dienen te zijn, en dat zij daarvoor een speciale nummerplaat krijgen, is begrijpelijk. Voor motorfietsen stelt deze noodzaak zich echter niet omdat zij, door de aard van het voertuig, ook zonder specifieke nummerplaat als dusdanig herkenbaar zijn. Wat is de reden voor het feit dat de regelgeving voor motornummerplaten gewijzigd werd? 2. Wat is de reden waarom voor motorfietsen niet langer een gepersonaliseerde nummerplaat kan worden aangevraagd? 3. Hoeveel gepersonaliseerde nummerplaten voor motorfietsen werden sinds het invoeren van de mogelijkheid tot de vrije nummerplaatkeuze uitgereikt? 4. a) Zal de mogelijkheid tot het personaliseren van een nummerplaat voor een motorfiets worden geëvalueerd en eventueel opnieuw worden ingevoerd? b) Kunt u uw antwoord toelichten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Sinds de jaren 1970 start de kentekencombinatie voor motorfietsen met de letter "M". Ook na de invoering van de kentekenplaat volgens Europees model in 2010 bleef men hieraan vasthouden en begon de kentekencombinatie, na het indexcijfer "1", met de letter "M". Bij de recente wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen heeft men de beginletter "M" omgevormd tot indexletter "M". Dit ligt geheel in lijn met de vroegere bepalingen die van toepassing waren op de kentekenplaat voor motorfietsen. Bovendien is het argument dat motorfietsen de visu herkenbaar zijn tegenover de overige voertuigen niet meer altijd evident wanneer men bromfietsen en motorfietsen vergelijkt. Daarom is het gemakkelijker om de indexletter "M" te behouden voor de motorfietsen en de indexletter "S" voor de bromfietsen. 2. Een gepersonaliseerde kentekenplaat voor motorfietsen is steeds mogelijk volgens de bepalingen in artikel 12, § 2, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. 3. Sinds de wijziging van de bepalingen betreffende de gepersonaliseerde kentekenplaat op 31 maart 2014 werden tot op heden 48 gepersonaliseerde kentekenplaten voor motorfietsen uitgereikt. 4. Zonder voorwerp, gelet op punt 2.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | REGISTRATIE VAN EEN VOERTUIG | TWEEWIELIG VOERTUIG | MOTORVOERTUIG