...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0076 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De militaire partnerschapsprogramma's.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Defensie gaat verschillende vormen van militaire samenwerking aan. Een daarvan is het militaire partnerschapsprogramma (MPP). 1. Hoeveel militairen werden in 2013 en 2014 in het kader van een MPP naar het buitenland gezonden? Graag een jaarlijks overzicht per MPP. 2. Wat was de jaarlijkse kostprijs voor elk van de MPP's?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In de tabel hieronder vindt u het aantal militairen dat ontplooid werd in het kader van een Militair Partnerschap Programma (MPP). 2. In de tabel hieronder vindt u de jaarlijkse kostprijs.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE SAMENWERKING | MILITAIRE SAMENWERKING | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT
Vrije trefwoordenBUITENLAND