...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0075 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Defensie. - De adviseurs van prinsen en prinsessen in 2013.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De prinsen en prinsessen hebben een aantal adviseurs die hen bijstaan in hun opdracht. Deze zijn doorgaans aangesteld door Defensie. 1. a) Hoeveel adviseurs hadden de verschillende prinsen en prinsessen in 2013 ter beschikking? b) Wat is hun exacte taakomschrijving? 2. Hoeveel bedroeg de globale jaarlijkse kost voor het personeel voltijds ter beschikking gesteld van de prinsen en prinsessen in 2013?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. a) De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel als bijlage bij dit antwoord. b) De adviseurs hebben een adviserende, voorbereidende, begeleidende en organisatorische rol bij officiële en privé-activiteiten van prinsen en prinsessen. 2. De jaarlijkse kost van de adviseurs van Defensie, ter beschikking gesteld van de prinsen en prinsessen in 2013, bedroeg 149.208 euro. Bijlage Tabel : Aantal adviseurs van Defensie ter beschikking gesteld van prinsen en prinsessen in 2013 * : vanaf 26 november 2013

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIR PERSONEEL
Vrije trefwoordenKONINKLIJKE FAMILIE