...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0073 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De operationele geschiktheid van militairen.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De Medische Component bepaalt de medische operationele geschiktheid van het inzetbaar personeel en hanteert zes medische operationele categorieën, aangegeven met de letters A, B, C, W, S en O. 1. Hoeveel militairen werden in 2013 gescreend op hun medische operationele geschiktheid? 2. Hoeveel van hen vielen binnen categorie: a) Med Ops Cat A; b) Med Ops Cat B; c) Med Ops Cat C; d) Med Ops Cat W; e) Med Ops Cat S; f) Med Ops Cat O?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

De hiernavolgende tabel bevat de gevraagde cijfers. Deze categorieën zijn als volgt gedefinieerd: A: Geschikt voor zijn functie in het buitenland voor alle buitenlandse zendingen. B: Tijdelijk ongeschikt voor een duur van maximum twee jaar in zijn/haar functie voor alle buitenlandse zendingen. C: Ongeschikt voor zijn/haar functie in het buitenland voor een onbepaalde duur van minimum deux jaar. De ongeschiktheid kan definitief zijn. W: Geschikt voor een beperkt aantal functies in buitenlandse zendingen en/of onder bepaalde voorwaarden. S: De bepaling van de medische operationele categorie is tijdelijk opgeheven of verdaagd. O: De vorige medische operationele categorie is niet meer geldig omdat de geldigheidsdatum verstreken is.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | GEZONDHEIDSDIENST | MILITAIR PERSONEEL | MEDISCHE DIAGNOSE