...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0070 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De topsporters bij Defensie.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Het statuut van topsporter bij Defensie maakt het jonge, beloftevolle topsporters mogelijk om een stabiele professionele loopbaan uit te bouwen en tegelijkertijd voor hun sport te blijven gaan. De laatste jaren hebben verschillende topsporters van Defensie mooie overwinningen behaald. 1. Kunt u een overzicht geven van het aantal militairen met een statuut van topsporter bij Defensie? Graag een overzicht per uitgeoefende sport. 2. a) Hoeveel militairen verloren in 2013 hun statuut van topsporter? b) Hoeveel verlieten het leger? 3. a) Hoeveel van de topsporters beschikken op dit ogenblik over een militaire trainer? b) Welke sporten beoefenen deze sporters?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Het gevraagde overzicht bevindt zich in de tabel als bijlage bij dit antwoord. 2. Drie militairen verloren hun statuut van topsporter. Geen enkele verliet Defensie. 3. Op dit ogenblik beschikt geen enkele topsporter over een militaire trainer.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | BEROEPSSPORT | SPORT | MILITAIR PERSONEEL