...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0068 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De tuchtmaatregelen binnen het leger.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De tuchtmaatregelen bij het leger omvatten tuchtstraffen alsook statutaire maatregelen. 1. Kunt u een jaarlijks overzicht geven van het aantal statutaire maatregelen in het leger vanaf 2011? Graag een overzicht per type en per component (of staf). 2. a) Wat zijn de meest voorkomende redenen voor het nemen van statutaire maatregelen? b) Hoe vaak was alcohol- of drugsmisbruik de reden? 3. Hoe vaak volgde er ook een klacht bij justitie? 4. Hoeveel zaken zijn er op dit moment bij de Onderzoekraad lopende? 5. Kunt u een jaarlijks overzicht geven van het aantal tuchtstraffen in het leger vanaf 2011? Indien mogelijk ook hier graag een overzicht per type en per component (of staf). 6. a) Wat zijn de meest voorkomende redenen voor het nemen van tuchtstraffen? b) Hoe vaak was alcohol- of drugsmisbruik de reden? 7. Hoe vaak volgde er ook een klacht bij justitie? 8. Bent u tevreden met het huidige systeem van tuchtmaatregelen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel 1 als bijlage bij dit antwoord. Een overzicht per Component/ Staf wordt niet bijgehouden. Tabel 1 : Overzicht van het aantal statutaire maatregelen vanaf 2011. 2. a) De meest voorkomende redenen voor het nemen van statutaire maatregelen hebben betrekking op zedenfeiten, diefstal, fraude, drugs en slechte wijze van dienen. b) De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel 2 als bijlage bij dit antwoord. Tabel 2 : Statutaire maatregelen ten gevolge van alcohol- en drugsmisbruik vanaf 2011. 3. De meeste statutaire maatregelen zijn het gevolg van een strafrechtelijke veroordeling. 4. Op 17 november 2014 zijn er 9 onderzoeksraden lopende. 5 tot 7. De gevraagde gegevens worden niet gecentraliseerd noch bijgehouden op niveau van de Defensiestaf. 8. Momenteel wordt er een vernieuwd tuchtstatuut uitgewerkt binnen de Defensiestaf om beter te kunnen voldoen aan de noden van een moderne Defensie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | DISCIPLINAIRE PROCEDURE