...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0066 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Het syndicaal verlof in 2013 bij Defensie.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Ik heb de volgende vragen in verband met de syndicale vertegenwoordiging van het militair personeel en het burgerpersoneel van Defensie, en de syndicale verlofdagen die daarmee samenhangen. 1. Kunt u per militaire vakorganisatie een overzicht geven van: a) het aantal militairen dat in 2013 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen? 2. Kunt u per vakorganisatie van het burgerpersoneel van Defensie een overzicht geven van: a) het aantal burgers dat in 2013 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1 en 2. De gevraagde gegevens betreffende het opgenomen syndicaal verlof bevinden zich in tabel 1 en 2, in bijlage bij dit antwoord. Bijlage Tabel 1: Overzicht van het effectief aantal dagen syndicaal verlof voor de militaire vakorganisaties Tabel 2: Overzicht van het effectief aantal dagen syndicaal verlof voor de burger vakorganisaties

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenVERLOF OM SOCIALE REDENEN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | VAKBOND | MILITAIR PERSONEEL | BURGERPERSONEEL