...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0006 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Analyse van de elektriciteitsvoorziening.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Tijdens de hoorzitting van de commissie op 3 september 2014 hebben de vertegenwoordigers van Elia tekst en uitleg gegeven bij hun "probabilistische raming", volgens welke er in een gemiddeld scenario 20 dagen met stroomonderbrekingen van 2 ŗ 3 uur tijdens de avonduren zouden zijn, indien de centrales die momenteel stilliggen, buiten bedrijf blijven (in het geval van een strenge winter is er sprake van 30 tot 40 dagen met stroomonderbrekingen van maximaal 4 uur). Tijdens het debat is evenwel duidelijk geworden dat die ramingen uitgaan van de veronderstelling dat onze importcapaciteit volledig benut zal kunnen worden. 1. Welke garantie hebben we dat die maximale capaciteit effectief benut zal kunnen worden als de nood aan de man is? 2. Voorzien de contracten op grond van die capaciteit in een gegarandeerde stroomvoorziening? 3. Zo niet, zal u Elia om een realistischere inschatting van het afschakelrisico vragen? 4. Op hoeveel dagen met stroomonderbrekingen (van hoeveel uur) moeten we op grond van het probabilistische model bedacht zijn, als die invoercapaciteit zou verminderen tot bijvoorbeeld 2.500 MW?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. In de berekeningen die Elia heeft uitgevoerd, werd rekening gehouden met een aantal hypothesen om het aantal uren te ramen tijdens dewelke aan de vraag naar elektriciteit niet kan worden voldaan door de productie en de invoer van elektriciteit tijdens de winter 2014-2015. Een van de elementen waarmee rekening werd gehouden om de probabilistische berekening uit te voeren is de omvang van de capaciteit die BelgiŽ uit het buitenland kan invoeren. In verband hiermee dient eraan herinnerd te worden dat Elia haar netwerk met een maximale commerciŽle invoercapaciteit bepaald op 3.500 MW ter beschikking stelt van de marktspelers. Elia bepaalt echter niet zelf de commerciŽle uitwisselingen die op haar netwerk plaatsvinden. Enkel de marktspelers hebben de mogelijkheid die capaciteit te gebruiken in functie van de contracten waarover zij onderhandelen. In geval van schaarste bestaat er dus geen garantie dat de energie-invoer automatisch dat maximum zal bereiken aangezien de transacties samenhangen met de werking van de markt en met de contracten die tussen de marktspelers gesloten zijn. Verder is het ook nuttig eraan te herinneren dat de verantwoordelijken voor het evenwicht sterk worden aangemoedigd om contracten te sluiten om hun evenwichtsverbintenis te kunnen nakomen aangezien het tarief in geval van verstoord evenwicht 4.500 euro bedraagt in geval van structureel tekort en de strategische reserves dan worden aangesproken. Dit zou er dus moeten voor zorgen dat ook al is de elektriciteitsprijs op de markten zeer hoog, de toegangsverantwoordelijke (access responsible party = ARP) verder contracten zullen sluiten om de vraag naar elektriciteit op de Belgische markt te kunnen beantwoorden. Er moet natuurlijk nog altijd energie beschikbaar zijn in de andere landen om die naar BelgiŽ te kunnen invoeren. 2. Voor zover ik weet, bestaan er geen clausules waarbij de stroomvoorziening wordt gegarandeerd maar - zoals ik hoger al aangaf - zijn er maatregelen genomen met betrekking tot het tarief voor verstoord evenwicht die te allen tijde enigszins bijdragen tot een gegarandeerde bevoorradingszekerheid, zelfs wanneer de prijzen op de beurzen zeer hoog zijn. 3. Als minister van Energie houd ik mij aan de ramingen van de transmissienetbeheerder voor de winter 2014-2015 waarin tal van berekeningen zijn gebeurd in functie van de problemen met de kerncentrales en met verscheidende in de mottenballen gelegde thermische centrales. Bovendien houden de ramingen al rekening met twee hypothesen, namelijk een situatie die gekwalificeerd wordt als zijnde normaal en een andere met meer extreme weersomstandigheden. Die probabilistische berekening houdt op een realistische maar geen alarmerende manier rekening met de marktonderdelen en met de regulerende context voor deze winter. 4. Het is niet de bedoeling voor dit capaciteitsniveau een berekening te vragen (zie antwoord op vraag 3).

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenELEKTRISCHE ENERGIE | ENERGIEVOORZIENING | ENERGIEBELEID