...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0005 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel PotentiŽle stroomtekorten in Europa en de gevolgen ervan.
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

In Groot-BrittanniŽ dreigt de elektriciteitsvoorziening in het gedrang te komen. Net zoals BelgiŽ heeft het land verouderende nucleaire installaties. Naar verluidt voert de Britse hoogspanningsnetbeheerder momenteel een enquÍte uit bij de leveranciers om hun reservecapaciteit voor de elektriciteitsproductie te evalueren. Stroomtekorten zijn niet uitgesloten. 1. Heeft u meer informatie over die analyse? 2. In welke mate zou een schaarste in het Verenigd Koninkrijk een invloed kunnen hebben op onze mogelijkheden inzake invoer van elektriciteit? 3. Ik veronderstel dat een dergelijke situatie ook voor ons land economische gevolgen kan hebben. Kan u dat punt nader toelichten? 4. Kan u ons in het licht van die stroomschaarste meedelen of u het dossier al heeft voorgelegd aan de Europese autoriteiten om de problematiek en de economische gevolgen ervan in kaart te brengen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. De gevraagde analyse is beschikbaar op de website van OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets): "National Grid projects that the supply side outlook will deteriorate until the mid-decade in all scenarios. It assumes that around 5GW of conventional plant will shut down permanently in the next two winters and an additional 1GW of gas plant will mothball in the same period. The supply outlook is the same for all scenarios until the middle of the decade." 2. BelgiŽ is afhankelijk voor zijn import vanuit Nederland en vanuit Frankrijk. Gezien de grote importafhankelijkheid van BelgiŽ, is er een risico van stroomtekort in BelgiŽ indien er geen stroom vanuit Frankrijk aangekocht kan worden op de markt. BelgiŽ is dus, zoals vandaag en in de toekomst sterk afhankelijk van de situatie en de evolutie in Frankrijk. Een probleem van schaarste in het Verenigd Koninkrijk kan onrechtstreeks een invloed hebben op BelgiŽ maar dan in een zeer bredere context van de Europese gewestelijke elektriciteitsmarkt. 3. Vandaag zijn alle landen in Centraal- en West-Europa met mekaar verbonden door interconnecties om het transport van elektriciteit tussen alle landen mogelijk te maken. De interconnecties beveiligen het Europese elektriciteitsnet, gezien ze het de landen mogelijk maken onderlinge hulp te bieden in geval een ernstig incident optreedt in een van de landen. Om de economische toestand van Europa te verzekeren, is de versterking van de interconnecties een aandachtspunt van de nieuwe Europese Commissie en van alle Europese netbeheerders binnen Entso-E. 4. De Europese Unie is op de hoogte gebracht van de bevoorradingsproblemen die ons land kent. Bovendien, is de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie een van de voornaamste bekommernissen van de Europese Unie. Het is het onderwerp van overleg en van een informatiebijeenkomst met verschillende landen, waaronder BelgiŽ. Voor Europa, moet het Europese marktmodel evolueren: het model is ontworpen in een tijd van overcapaciteit en overheersing van stabiele en afschakelbare productiemiddelen. Dit model is niet langer aangepast en maakt het niet mogelijk onder andere, om de prijssignalen te geven om te allen tijde de bevoorradingszekerheid te garanderen. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, onthulde zojuist een plan om meer dan 300 miljard euro voor investeringen in Europa te mobiliseren; een groot deel van deze investeringen zal worden gedaan op het gebied van energie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenELEKTRISCHE ENERGIE | EUROPA | ENERGIEVOORZIENING | ENERGIEBELEID | VERENIGD KONINKRIJK