...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0004 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Mogelijke afschaffing van het winteruur om een black-out te voorkomen.-
Datum indiening30/10/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

In de pers lazen we onlangs dat verscheidene energiespecialisten een op zijn minst origineel voorstel aanreiken om deze winter een black-out te voorkomen: als wij de wintertijd afschaffen, vallen onze consumptiepieken vroeger dan in onze buurlanden. 1. a) Heeft uw administratie dat voorstel tegen het licht gehouden, ook al is het dan geen structurele oplossing om de dreigende stroomtekorten in ons land te ondervangen? b) Zo ja, tot welke conclusies komt de administratie?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

In geval dat de overgang naar wintertijd wordt afgeschaft, valt ons piekverbruik eerder dan dat van de buurlanden, hetgeen het niveau van de invoer uit Frankrijk en uit Nederland daadwerkelijk zou kunnen verhogen. Dit bijkomend niveau van invoer blijft moeilijk te kwantificeren in de mate dat het sterk afhangt van de beschikbare transportcapaciteit, van het verbruik in de ons omringende landen (bijvoorbeeld: de hoge mate van het gebruik van elektrische verwarming in Frankrijk) en van de beschikbaarheid van elektriciteit op de markt. De eventuele winst zou alleszins zeer beperkt zijn en het effect zou ongeveer 1 uur duren en moeten worden afgewogen tegen het negatieve effect van de uurverandering voor de andere sectoren. Deze oplossing wordt niet overwogen op dit moment.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenELEKTRISCHE ENERGIE | ENERGIEVOORZIENING | ENERGIEBELEID