...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0049 - Zittingsperiode : 54


Auteur Eric Thiťbaut, PS
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Aangekondigde sluiting van de vestiging van de Nationale Bank te Bergen.
Datum indiening12/11/2014
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

De recente aankondiging van de Nationale Bank dat ze in 2016 de activiteiten van haar vestiging te Bergen zal stopzetten komt als een verrassing voor heel wat burgers in die regio, meer bepaald voor de handelaars en het personeel. Hoewel de corebusiness van die vestiging (de inname, het nazicht en de verstrekking van euromunten en -biljetten) thans fors afneemt, verleent ze nog diensten aan tal van economische actoren in de streek. Het is begrijpelijk dat de Nationale Bank haar netwerk van vestigingen aanpast aan de veranderende behoeften inzake biljettenverkeer in BelgiŽ. Dat ze evenwel uitgerekend haar vestiging in Bergen wil sluiten, verdient toch wel enige toelichting. 1. Waarom wordt precies de vestiging te Bergen in 2016 gesloten? 2. Welk tijdpad werd er voor die sluiting vastgelegd? 3. Welke gevolgen zal die sluiting hebben voor het personeel en de klanten van die vestiging? 4. a) Wordt de werkzekerheid gewaarborgd? b) Zo ja, hoe zal de Nationale Bank de reaffectatie van het personeel van die vestiging organiseren? 5. Welke oplossing zal er worden voorgesteld aan de lokale klanten die hun munten tegen biljetten willen omwisselen?†


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Met die reorganisatie van het vestigingennet van de Nationale Bank worden twee vestigingen beoogd. Anders dan voor de vestigingen in Luik en Kortrijk, waar de activiteiten worden voortgezet, storten de geldtransporteurs en de commerciŽle banken geen bankbiljetten meer af in Bergen en nemen er evenmin op. In Hasselt zijn de verwerkte volumes ontoereikend om een rendabel gebruik te maken van de installaties. Het agentschap in Bergen werkte enkel nog met bankbiljetten die uit Brussel werden doorgezonden en de aan zijn loketten voor het publiek verstrekte diensten wettigden niet langer het open te houden. Het moet worden aangestipt dat 20 van de 34 in Bergen werkende personeelsleden zich inlaten met de verwerking van bankbiljetten, die evenwel niet meer rechtstreeks in het agentschap worden afgestort. Aangezien de Nationale Bank haar netwerk moet aanpassen aan het verloop van de aan de bankbiljettencirculatie gerelateerde behoeften, was de sluiting van de vestigingen in Bergen en Hasselt onvermijdelijk geworden. 2. De sluiting van het agentschap Bergen is gepland op 30 juni 2016. 3. De gevolgen van de twee aangekondigde sluitingen werden grondig bestudeerd en alle betrokken personeelsleden zullen worden herplaatst in een andere vestiging. Wat de cliŽnten betreft, moet worden opgemerkt dat Bergen geen professionele cliŽnt meer heeft, want de banken en geldtransporteurs gaan niet meer naar die vestiging. De particuliere cliŽnten, die voornamelijk biljetten of munten omwisselen aan de loketten van de Nationale Bank, kunnen daarvoor ook terecht bij een bankagentschap. 4. a) De Nationale Bank garandeert al haar personeelsleden werkzekerheid en de sluiting van het agentschap Bergen zal geen ontslagen met zich brengen. b) De eerstvolgende maanden zullen worden aangewend om de herplaatsing van de in de twee dichtgaande vestigingen werkende personeelsleden te regelen. Zulks zal gebeuren in overleg met de betrokkenen teneinde de nieuwe aanstelling in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden. 5. Die dienstverlening is niet specifiek voor de agentschappen van de Nationale Bank. Elke particulier kan bij zijn eigen bankagentschap muntstukken omwisselen tegen bankbiljetten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE HENEGOUWEN | OVERHEID | FILIAAL | CENTRALE BANK
Vrije trefwoordenHERSTRUCTURERING