...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0048 - Zittingsperiode : 54


Auteur Luk Van Biesen, Open Vld
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Administraties. - Overheidsbedrijven. - Aanwervingen van personen met een arbeidshandicap.
Datum indiening07/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Selor, het selectiebureau van de overheid, richt zich expliciet tot personen met een arbeidshandicap om te solliciteren bij een overheidsdienst. Dit kadert in het gelijke kansenbeleid van de overheid en het daaruit voortvloeiende streefcijfer om 3 % van de personeelsformatie op te vullen met mensen met een arbeidshandicap. Selor doet in de praktijk bij de aanwerving de nodige stappen door speciale lijsten aan te leggen met mensen met een arbeidshandicap die geslaagd zijn voor de vacature. Naar verluidt zouden de federale overheidsdiensten (FOD's) niet geneigd zijn om de speciale lijst in overweging te nemen. 1. Hoeveel aanwervingen van personen met een arbeidshandicap werden in de administraties en de eventuele overheidsbedrijven, die onder uw bevoegdheid vallen, in de periode 2009-2013, jaarlijks, verricht, per taalrol en per statuut (contractueel of ambtenarenstatuut). 2. Hoeveel bedroeg de verhouding van het aantal aangeworven personen met een arbeidshandicap in de periode 2009-2013, jaarlijks en per statuut (contractueel of ambtenarenstatuut), ten aanzien van het aantal aangeworven personen zonder arbeidshandicap? 3. a) Hoeveel bedraagt momenteel de verhouding van werknemers met een arbeidshandicap ten aanzien van het totaal aantal werknemers in de administraties en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen? b) Hoe is deze verhouding jaarlijks, geŽvolueerd, in de periode 2009 -2013? 4. Welke concrete initiatieven heeft u genomen om mensen met een arbeidshandicap een gelijke kans te gunnen bij het invullen van vacatures in de diensten die onder uw bevoegdheid vallen om de beoogde doelstelling van 3 % werknemers met een arbeidshandicap te benaderen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. Binnen de FOD FinanciŽn is sinds 2012 iemand aangeduid die de specifieke taak heeft alle aspecten rond tewerkstelling en handicap op te volgen. Derhalve beschikken wij enkel over cijfers vanaf 2012. In 2012 werden 8 medewerkers aangeworven die aan onze organisatie kenbaar hebben gemaakt dat zij een handicap hadden: 7 statutaire aanwervingen op de Nederlandse taalrol, 1 statutaire aanwerving op de Franse taalrol. In 2013 werden 10 medewerkers aangeworven die aan onze organisatie kenbaar hebben gemaakt dat zij een handicap hadden: 7 statutaire aanwervingen op de Nederlandse taalrol, 3 statutaire aanwervingen op de Franse taalrol. In 2014 werden 3 medewerkers aangeworven die aan onze organisatie kenbaar hebben gemaakt dat zij een handicap hadden: 2 statutaire aanwervingen en 1 contractuele aanwerving op de Nederlandse taalrol. 2. In 2012 werden op een totaal van 296 statutaire aanwervingen op de Nederlandse taalrol 7 medewerkers met een handicap aangeworven, wat neerkomt op 3,4 %. Op een totaal van 250 statutaire aanwervingen op de Franse taalrol werd 1 medewerker met een handicap aangeworven, wat neerkomt op 0,4 %. Er gebeurden geen contractuele aanwervingen van personen met een handicap. In 2013 werden op een totaal van 548 statutaire aanwervingen op de Nederlandse taalrol 7 medewerkers met een handicap aangeworven, wat neerkomt op 1,28 %. Op een totaal van 235 statutaire aanwervingen op de Franse taalrol werden 3 medewerkers met een arbeidshandicap aangeworven, wat neerkomt op 1,28 %. Er gebeurden geen contractuele aanwervingen van personen met een handicap. In 2014 werden op een totaal van 263 statutaire aanwervingen op de Nederlandse taalrol 2 medewerkers met een handicap aangeworven, wat neerkomt op 0,76 %. Er gebeurde geen enkele aanwerving van een medewerker met arbeidshandicap op de Franse taalrol. Er werd 1 Nederlandstalige contractuele medewerker aangeworven op een totaal van 19 contractuele aanwervingen. 3. a) Het laatste cijfer dat de FOD FinanciŽn rapporteerde aan de begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap bedroeg 1,44 %. b) Van een percentage van 0,90 % in 2009 is de FOD FinanciŽn op 31 december 2013 geŽvolueerd naar een percentage van 1,44 %. 4. Door zelf naar de belangenorganisaties voor gehandicapten toe te stappen zullen we veel meer kandidaten met een handicap kunnen aantrekken en motiveren om via Selor te postuleren voor onze openstaande vacatures. Tot het middenveld in vlaanderen rekenen we GTB (dienst voor gespecialiseerde trajectbegeleiding voor werkzoekenden met een handicap), de 12 GOB's (centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling), het SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, zo bereiken we de laatstejaarsstudenten met een handicap). De bevoegde instantie in WalloniŽ is het AWIPH en de PHARE voor de Franstalige Brusselaars. Op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de oproep tot kandidaten wordt er een mail verstuurd aan de hierboven vermelden middenveldorganisaties.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSBEDRIJF | GEHANDICAPTE | OVERHEID | AANWERVING | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN