...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0047 - Zittingsperiode : 54


Auteur Luk Van Biesen, Open Vld
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Administraties. - Overheidsbedrijven. - Telewerken.
Datum indiening07/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Telewerken komt steeds vaker aan bod, zeker in de huidige cultuur waarbij werknemers ook veel belang hechten aan hun gezin. Om tegemoet te komen aan deze wensen is het mogelijk dat werknemers van thuis werken. 1. a) Zijn er in 2014 experimenten opgestart inzake telewerken binnen uw administratie of eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen? b) Zullen er in de nabije toekomst nog experimenten opgestart worden met betrekking tot telewerken? 2. Kunnen de werknemers hun werk enkel vanuit hun woonplaats verrichten of worden er ook satellietlocaties voorzien? 3. a) Werden deze experimenten reeds geŽvalueerd? b) Zo ja, wat zijn de bevindingen? 4. a) Beschikken de administraties of eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen reeds over permanente systemen die telewerk toelaten aan het personeel? b) Zo ja, wat zijn de uitvoeringsbepalingen van de regeling en hoeveel werknemers, opgesplitst per geslacht en per taalrol, maken er gebruik van? 5. a) Werden ook al toelatingen tot het verrichten van deeltijds telewerken opnieuw ingetrokken? b) Zo ja, bij hoeveel mensen was dat het geval en wat waren de belangrijkste oorzaken om de toelatingen in te trekken?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. a) De experimenten met betrekking tot telewerk zijn binnen de FOD FinanciŽn via een pilootproject eind 2011 gestart. Dit werd uitgebreid in 2012 naar alle diensten waar de chefs aanduidden dat zij telewerk binnen hun dienst wensten te implementeren. Een vereenvoudigde procedure werd vervolgens toegepast vanaf september 2013. Sinds deze datum geldt in onze FOD een algemene toelating voor telewerk en satellietwerk. Concreet houdt dat in dat elke medewerker(1) een tele- of satellietwerkdag kan aanvragen bij zijn functionele chef. Deze kan de aanvraag goedkeuren of weigeren. b) Nee. 2. De medewerkers van de FOD FinanciŽn kunnen zowel telewerken, op hun domicilieadres of een plaats naar keuze, of werken in een satellietkantoor. Satellietwerk kan worden uitgevoerd in 61 kantoren van de FOD, goed voor 247 werkplekken, alsook in 12 bijkomende locaties dankzij een interfederaal samenwerkingsproject met volgende FOD-partners: FOD's Volksgezondheid, Economie, Sociale Zekerheid, Mobiliteit en Vervoer en het FAVV. Dankzij deze samenwerking kunnen we nogmaals 90 extra werkplekken aanbieden. 3. a) Via het Personeel en organisatie-informatiecentrum ontvangen wij zowel opmerkingen, suggesties als positieve feedback. Via de personeelstevredenheidsenquÍte, gelanceerd in september 2014, werd er eveneens gepeild naar de flexibiliteitsmogelijkheden binnen onze FOD. De resultaten worden momenteel geŽvalueerd. Tevens wordt het succes van telewerk en satellietwerk opgevolgd via maandelijkse statistieken. b) Uit de maandelijkse statistieken stellen we een positieve evolutie vast in zowel het aantal tele- en satellietwerkers alsook in de tele- en satellietwerkdagen. 4. a) Ja. b) Een vereenvoudigde procedure wordt toegepast vanaf september 2013. Sinds deze datum geldt in onze FOD een algemene toelating voor telewerk en satellietwerk. Concreet houdt dat in dat elke medewerker een telewerkdag kan aanvragen bij zijn functionele chef. Deze kan de aanvraag goedkeuren of weigeren. 5. a) Nee. b) / (1) De algemene toelating voor telewerk is niet van toepassing op functies van onderhoud, onthaal, restaurant, mobiele brigades en elke andere functie of taak waarvoor het gebruik van de roerende of onroerende infrastructuur van de FOD onontbeerlijk is, wordt uitgesloten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | WERKNEMER | OVERHEIDSBEDRIJF | OVERHEID | THUISWERK