...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0045 - Zittingsperiode : 54


Auteur Robert Van de Velde, N-VA
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Niet-uitbetaalde belastingteruggaven.
Datum indiening07/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum12/12/2014

 
Vraag

Elk jaar kan een deel van de belastingteruggaven niet worden uitbetaald (bijvoorbeeld ambtshalve geschrapten). 1. Over hoeveel dossiers ging het in de jaren 2011, 2012 en 2013? 2. Over hoeveel geld ging het in diezelfde jaren?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Het klopt inderdaad dat een deel van de belastingteruggaven (directe belastingen), omwille van bijzondere feitelijke- of juridische omstandigheden (ambtshalve geschrapt, overlijden, faillissement, vereffening, scheiding, collectieve schuldenregeling, overdracht enzovoort) niet op de voorziene vereffeningsdatum kunnen worden betaald. Van de wel tijdig uitgevoerde teruggaven, zijn er bovendien betalingen die terugkeren (afgesloten rekening of niet-afgehaalde assignatie). De verplichting tot betaling in hoofde van de FOD FinanciŽn blijft evenwel gedurende een verjaringstermijn van 5 jaar aanhouden, die bovendien door een actie (van de begunstigde of van de FOD zelf) kan worden gestuit. Tijdens deze termijn, stelt de Administratie alles in het werk om de betaling aan de juiste begunstigde door te voeren. De volgende tabel geeft aan over hoeveel belastingteruggaven en over welk bedrag het gaat (gecumuleerd totaal van zowel de teruggaven die niet - omwille van de voormelde bijzondere omstandigheden - op de voorziene vereffeningsdatum kon worden uitgevoerd, als de teruggaven die na vereffening terugkeerden op rekening van de FOD FinanciŽn). Omdat de verjaringstermijn voor de gevraagde jaren nog niet is verstreken, kan niet nog niet worden bepaald hoeveel dossiers hiervan (en voor welk bedrag) definitief niet zullen worden uitbetaald. Bij wijze van extrapolatie kan voorlopig enkel het bedrag ervan worden geraamd:

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTINGTERUGGAVE