...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0037 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Inbeslagname namaakgoederen.
Datum indiening05/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

1. Hoeveel producten werden in 2013, en 2014 tot op heden, in beslag genomen wegens namaak en gebrek aan certificaten van echtheid? 2. In welke categorieŽn zijn die in beslag genomen artikelen onder te delen? 3. a) Neemt u een bepaalde tendens in de namaakindustrie waar? b) Hoe is de situatie in de ons omringende landen? 4. Worden bijkomende initiatieven gepland om de namaakindustrie verder te ontmantelen en wat zijn hierbij de doelstellingen en prioriteiten?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1 en 2. Aantal producten per categorie. 3. a) De laatste jaren zien we een stijging in het aantal gevallen van namaakartikelen die via post- en expresdiensten worden vervoerd. Het wijdverspreide gebruik van internet en de mogelijkheid om goederen via het internet aan te kopen en deze rechtstreeks aan huis te laten leveren werken dit in de hand. b) Voor de omringende landen is deze tendens hetzelfde. 4. De bestrijding van namaak is een lange termijn strategische prioriteit voor de Douane. - Op 1 september 2012 werd het Cybersquad als project opgericht binnen de Nationale Opsporingsdirectie van de Douane. Het Cybersquad heeft als doel de computergerelateerde douanecriminaliteit aan te pakken. In dat opzicht wordt ondersteuning gegeven bij onderzoeken naar namaak door de opsporingsinspecties van de Douane. Cybersquad heeft zich ook ingeschakeld in de internationale operatie In Our Sites, geleid door Europol, die tot doel heeft om sites die namaak aanbieden te sluiten. Er zijn in dat kader al meer dan 600 sites gesloten door de Belgische Douane. - Op 1 januari 2014 trad de nieuwe Verordening (EU) Nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad in werking. Deze verordening voorziet in een speciale procedure voor kleine zendingen die via post en expresdiensten worden vervoerd. De Douane kan door deze procedure sneller overgaan tot de vernietiging van deze goederen. - Op Europees niveau neemt de Douane met zijn zee- en luchthavens deel aan de EU-China actieplan opgesteld door de Europese Commissie. Het heeft als doel om de samenwerking tussen de lidstaten en China te versterken in de strijd tegen de namaak.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenNAMAAK | STRAFRECHT | MISDAADBESTRIJDING | BESLAG OP BEZITTINGEN