...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0036 - Zittingsperiode : 54


Auteur Eric Van Rompuy, CD&V
Departement Minister van FinanciŰn
Sub-departement FinanciŰn
Titel Opbrengst van de heffing op de inning van de personenbelasting ten behoeve van de lokale overheden.
Datum indiening04/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De federale Staat houdt jaarlijks een korting in van 1% op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van de steden en gemeenten. Deze inhouding heeft tot doel de administratiekosten ten laste van de federale overheid te vergoeden. Hoeveel bedraagt het totale ingehouden bedrag voor het jaar 2010, 2011, 2012 en 2013?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

Het artikel 470 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) voorziet inderdaad in de inhouding van 1 % op de bedragen ge´nd als aanvullende belastingen op de personenbelasting, geheven door de gemeenten en de agglomeratie. Meer bepaald gaat het om een terugbetaling van de administratiekosten voor de taken verricht door de federale overheid. De onderstaande tabel biedt een overzicht van de ge´nde bedragen ter zake voor de jaren 2010-2013.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | CENTRALE OVERHEID | FISCALITEIT | BELASTING VAN NATUURLIJKE PERSONEN | INNING DER BELASTINGEN | AFTREK VOORAF