...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0035 - Zittingsperiode : 54


Auteur Eric Van Rompuy, CD&V
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel De effecten van de bankenwet op de bestuursraden.
Datum indiening04/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

De wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de samenstelling van bestuursraden. Wie bestuurder is bij een grote bank, mag daarnaast nog ten hoogste drie bestuursmandaten hebben in andere bedrijven. Wie een operationele functie heeft in een bedrijf, mag er nog maar één extern mandaat bijnemen. De Nationale Bank van België (NBB) kan een afwijking toestaan op de regel, maar ten hoogste voor één bijkomend mandaat. De bankenwet bepaalt tevens dat enkel natuurlijke personen lid mogen zijn van het wettelijk bestuursorgaan van een kredietinstelling. Deze voorwaarde geldt tevens voor de personen die de effectieve leiding uitvoeren en operationeel verantwoordelijke zijn voor de onafhankelijke controlefuncties. 1. Hoeveel nieuwe bestuurders werden opgenomen in de bestuursraden van kredietinstellingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de nieuwe bankenwet? 2. a) Hoeveel aanvragen tot afwijking heeft de NBB ontvangen in 2014? b) Hoeveel afwijkingen heeft de NBB reeds toegestaan tot op heden? 3. a) Hoeveel natuurlijke personen waren lid van het wettelijk bestuursorgaan van een kredietinstelling die ressorteert onder de Belgische wet, voor de invoering van de bankenwet? b) Hoeveel erna? 4. a) Hoeveel natuurlijke personen waren verantwoordelijk voor de effectieve leiding van een kredietinstelling, die ressorteert onder de Belgische wet, voor de invoering van de bankenwet? b) Hoeveel erna? 5. a) Hoeveel natuurlijke personen waren operationeel verantwoordelijk voor de onafhankelijke controlefuncties van een kredietinstelling, die ressorteert onder de Belgische wet, voor de invoering van de bankenwet? b) Hoeveel erna?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1.  24 (waaronder ook de vervanging van 2 rechtspersonen door een natuurlijk person). 2. a) 12. b) 11. 3. a) 289. b) 278. 4. a) Voor de invoering van de bankenwet waren er 100 natuurlijke personen die lid waren van een directiecomité van een bank. b) Dit is onveranderd gebleven na de inwerkingtreding van de bankwet. 5. a) 62. b) 64.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFINANCIELE INSTELLING
Eurovoc-descriptorenRAAD VAN BESTUUR | FINANCIELE INSTELLING | WET | TOEZICHTHOUDENDE BEVOEGDHEID | BANK