...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0033 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Aangiftetermijn voor aangiften in de personenbelasting. - Technische problemen met tax-on-web.
Datum indiening03/11/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Ingevolge technische problemen met tax-on-web werd de aangiftetermijn voor aangiften in de personenbelasting die een beroep doen op een mandataris verlengd. 1. Wat waren deze technische problemen? 2. Zijn de problemen die zich voordeden gelijkaardig aan degene die er in het verleden al zijn geweest? 3. Waren ze structureel van aard? 4. Hoe wordt vermeden dat het volgend jaar opnieuw prijs is?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. De site Tax-on-web van de FOD FinanciŽn is tijdens de maand oktober vijfmaal onbeschikbaar geweest voor de burgers en de mandatarissen. De oorzaak was een onderbreking in de werking van de federale dienst voor identificatie en authenticatie van de burgers (FAS) van FEDICT op 17, 21, 22, 23 en 27 oktober (2014). De duur van de onbeschikbaarheid door de onderbreking bedroeg in totaal 518 minuten ofwel 8 uur en 38 minuten. 2. Neen, de problemen die er dit jaar waren, zijn nieuw en werden veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van het federale systeem voor identificatie en authenticatie waardoor de burgers geen toegang hadden tot de applicatie Tax-on-web. 3. Het beheer van de federale dienst voor identificatie en authenticatie van de burgers (FAS) behoort niet tot de bevoegdheden van mijn departement. Uit de technische analyse blijkt dat de redundantiemechanismen die de beschikbaarheid van de dienst moeten waarborgen, ook werden getroffen waardoor de dienst onstabiel en zelfs onbeschikbaar werd. 4. Fedict die verantwoordelijk is voor het beheer van het federale systeem voor identificatie en authenticatie, heeft aan mijn diensten meegedeeld dat er anticipatief systeemupdates werden uitgevoerd, dat de monitoring van de systemen werd versterkt en dat de vervanging van de technische onderdelen van de firewall ter bescherming van het federaal netwerk voor het einde van het jaar werd gepland.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenBOEKHOUDER | FISCALITEIT | BELASTINGAANGIFTE | ELEKTRONISCHE OVERHEID | INTERNETSITE