...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0030 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel De jaarlijkse zitdagen van FOD FinanciŽn in Koekelare.
Datum indiening31/10/2014
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum08/12/2014

 
Vraag

Gedurende vele jaren organiseerde de FOD FinanciŽn zitdagen in de gemeente Koekelare. Gedurende vijf werkdagen per jaar, ondersteunden federale ambtenaren de inwoners van Koekelare bij het invullen van de aangifte van de personenbelasting. Het gemeentebestuur voorzag de nodige infrastructurele en technische ondersteuning. Het is belangrijk dat belastingplichtigen in hun eigen buurt een beroep kunnen doen op de expertise van de ambtenaren bij het invullen van hun belastingbrief. Burgers hebben het recht op een goede en correcte dienstverlening bij het invullen van de belastingaangiften. De administratie zelf is uiteraard het best geplaatst om dit te doen en zo vermijdt zij achteraf uiteraard ook meerwerk door fouten. Sinds 2014 organiseert FOD FinanciŽn niet langer zitdagen in de gemeente Koekelare. Als alternatief worden er zitdagen georganiseerd in Torhout. Voor heel wat burgers vormt deze verplaatsing een grote drempel, in het bijzonder voor senioren en mindermobiele mensen. 1. a) Waarom wordt een vermindering van het aantal zitdagen doorgevoerd? b) Hoe verzoent u die inkrimping met de belofte van een klantvriendelijke dienstverlening? 2. a) Welke criteria worden in acht genomen bij het schrappen van de zitdagen in een bepaalde gemeente? b) Is die schrapping geografisch gespreid? c) Waarom worden de zitdagen in Koekelare geschrapt? 3. a) Op welke plaatsen werd de Fiscobus geplaatst in 2011, 2012, 2013 en 2014? b) Kan de Fiscobus in het jaar 2015 worden ingezet in de gemeente Koekelare?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Antwoord

1. a) Met het oog op besparingen en efficiŽntiewinsten wordt de vermindering van het aantal personeelsleden aangehouden. Dat heeft als gevolg dat de manier wijzigt waarop bijstand wordt verleend bij het invullen van aangiften wijzigt. Maar dat betekent geenszins dat de kwaliteit van de dienstverlening erop achteruit gaat. b) Onze belofte om een klantvriendelijke dienstverlening te verstrekken wordt geenszins geschonden. De dienstverlening wordt in de mate dat de omstandigheden dit vereisen (cfr. supra), enkel op een andere manier georganiseerd. Tijdens de maand juni, piekperiode voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting, kunnen de burgers zich wenden tot om het even welk dienstgebouw van de FOD FinanciŽn waar taxatiediensten personenbelasting gehuisvest zijn, om aldaar hun aangifte te laten invullen. Ook wordt de doelgroep van belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvangen jaarlijks uitgebreid waardoor tal van belastingplichtigen geen aangifte meer ontvangen en bijgevolg ook geen aangifte meer moeten indienen. 2. a) De personeelsbezetting van de bevoegde taxatiedienst is, naast de gegeven respons van de belastingplichtigen tijdens de vorige periode, de belangrijkste factor die bepaalt of er al dan niet nog zitdagen in de gemeente worden georganiseerd. b) De schrapping is niet geografisch gespreid (cfr. mijn antwoord op de vorige vraag). c) Deze werden geschrapt omdat de personeelsbezetting van de bevoegde taxatiedienst (de controle Torhout 2) niet meer volstond om tijdens de maand juni, piekperiode voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting, terzelfdertijd aangiften in te vullen in het dienstgebouw te Torhout en in de gemeente Koekelare. Hierbij kan reeds meegedeeld worden dat de administratie ondertussen een aantal initiatieven genomen heeft zodat er vanaf het jaar 2015 opnieuw een beperkt aantal zitdagen zullen georganiseerd worden in de gemeente Koekelare. 3. a) In het jaar 2011 kwam de Fiscobus langs in volgende gemeenten: - Galmaarden - Wervik - Braine-Le-Ch‚teau - Silly Vanaf het jaar 2012 werd de dienstverlening aan de burgers door middel van het inzetten van de Fiscobus definitief stopgezet. b) Dit is niet meer mogelijk daar deze vorm van dienstverlening reeds sinds 2012 werd stopgezet (cfr. supra).

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | FISCALITEIT | PROVINCIE WEST-VLAANDEREN | DIENSTEN | BELASTINGAANGIFTE