...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0013 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Rugoperaties.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Uit cijfers van de Christelijke Mutualiteit blijkt dat het aantal rugoperaties op tien jaar tijd met 40% is gestegen. Niet altijd is een operatie wenselijk want 3 op 4 mensen zou er al binnen de maand vanaf zijn. Een operatie is duurder en er is een groot risico op complicaties. Het aantal operaties blijft toenemen: tussen 2002 en 2012 ging het om een toename van 40%. Dergelijke operaties nemen een serieuze hap uit het budget voor gezondheidszorg. 1. Hoeveel procent van de rugpatiŽnten, opgesplitst per provincie, is na een operatie effectief verlost van lage rugpijn en hoeveel procent dient alsnog een tweede operatie te ondergaan? 2. Welk procentueel financieel aandeel, opgesplitst per provincie, hebben rugoperaties in het totaal budget voor gezondheidszorg?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Antwoord

1. U vindt hierna het percentage patiŽnten dat een tweede rugoperatie moet ondergaan. Alle resultaten zijn gebaseerd op de gegevens betreffende de permanente steekproef, prestatiejaar 2012. De cijfers werden geŽxtrapoleerd naar de populatie sociaal verzekerden in 2012. Volgende nomenclatuurcodes werden in rekening gebracht, naar analogie met het onderzoek van de Christelijke Mutualiteit (CM): Het percentage patiŽnten dat in eenzelfde jaar (2012) meer dan ťťn van bovenstaande rugoperaties moet ondergaan kan op drie manieren (drie niveau's) worden weergegeven: i. In eerste instantie kan men de cijfers bekijken op basis van aantal prestaties per persoon. In dit geval vinden we dat voor alle patiŽnten die een rugoperatie ondergaan in 2012: - 95,78 % slechts ťťn van bovenstaande prestaties aangerekend krijgt in hetzelfde jaar, - 3,37 % twee prestaties aangerekend krijgt in hetzelfde jaar, - 0,67 % drie prestaties en - 0,17 % vier prestaties aangerekend krijgt in hetzelfde jaar. GeŽxtrapoleerde cijfers (op basis van EPS 2012) voor sociaal verzekerden in 2012. ii. In tweede instantie kan men de cijfers bekijken op basis van aantal verschillende dagen van prestatie per persoon. Zo komt het namelijk voor dat een aantal personen op dezelfde dag meerdere van bovenstaande nomenclatuurcodes aangerekend krijgt. De vraag kan dan gesteld worden of dit werkelijk als tweede operatie kan gelden. Op deze manier vinden we dat voor alle patiŽnten die een rugoperatie ondergaan in 2012: - 96,63 % geen tweede operatie aangerekend krijgt in hetzelfde jaar, - 3,04 % op twee verschillende dagen in 2012 een prestatie aangerekend krijgt, - en 0,34 % op drie verschillende dagen in 2012 een prestatie aangerekend krijgt. GeŽxtrapoleerde cijfers (op basis van EPS 2012) voor sociaal verzekerden in 2012. iii. In derde instantie kan men de cijfers bekijken op het niveau van het verblijf. Op deze manier vinden we dat voor alle patiŽnten die een rugoperatie hebben ondergaan in 2012: - 96,96 % geen tweede hospitalisatie in 2012 heeft voor een rugoperatie, - 2,87 % een tweede hospitalisatie in 2012 heeft voor een rugoperatie en - 0,17 % een derde hospitalisatie in 2012 heeft voor een rugoperatie. GeŽxtrapoleerde cijfers (op basis van EPS 2012) voor sociaal verzekerden in 2012. Het is onmogelijk om cijfers verder op te splitsen per provincie op basis van de steekproef (1/40 van de bevolking) gelet op de lage aantallen. 2. In bijlage vindt u het aantal gevallen per nomenclatuurcode en de uitgaven. Er dient op gewezen te worden dat de gegevens, die gemaakt zijn op basis van de documenten N van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) verschillen met de in de media gepubliceerde cijfers. Het RIZIV beschikt namelijk niet over de cijfers die geboekt worden als arbeidsongeval en de gegevens betreffende de Internationale Verdragen. De honoraria voor de nomenclatuurcodes rugpijnen (16.072.037,16 euro) zijn maar een deel van de totale kosten (145.996.159 euro). De tabel hieronder geeft de totale kost weer voor alle verblijven waar in 2012 een rugoperatie (lijst nomenclatuurcodes) werd gefactureerd. De verdeling per provincie van dit bedrag is hieronder weergegeven. Deze is gebaseerd op de lokalisatie van het ziekenhuis en niet op basis van de woonplaats van de rechthebbende.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG | GEZONDHEIDSBELEID | CHIRURGIE