...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0011 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Samenwerking tussen ziekenhuizen.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

De jongste jaren evolueert het ziekenhuisbeleid meer naar specialisaties. Niet elk ziekenhuis beschikt over voldoende patiŽnten met zeldzame of zware pathologieŽn, om hen volgens de recentste medische technieken te kunnen behandelen. Kwaliteit primeert boven kwantiteit, maar voor chirurgen, radiologen, ... is een voldoende hoog aantal patiŽnten vereist, om de noodzakelijke ervaring en kennis op te bouwen. Naast het oprichten van gespecialiseerde centra (bijvoorbeeld hartcentra), bundelen ziekenhuizen ook hun krachten en richten ze netwerken of samenwerkingsverbanden op (groepering of associatie). Zo gaan de drie ziekenhuizen AZ Groeninge Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove en Maria Middelares Gent voortaan hun ervaring en middelen bundelen rond de diagnose en behandeling van complexe tumoren, zoals slokdarm- en pancreastumoren, kwaadaardige aandoeningen aan de eierstokken, urologische tumoren en hoofd- en halskankers. Het gebruik van de zware medische apparatuur, de artsenmobiliteit,onder meer vergen een nieuw juridisch kader, en een nieuwe ziekenhuisfinanciering. 1. Op welke wijze worden de netwerkziekenhuizen vanuit de overheid geholpen met de uitwerking van de nieuwe statuten? 2. Is er een financiŽle stimulans vanuit de overheid, die het delen van medische apparatuur tussen ziekenhuizen, beloont? 3. Bestaan er naast de vijf grote netwerken inzake gegevensdeling rond de behandeling van de patiŽnt (cozo, ARH, VznKUL voor Vlaanderen) andere specifieke informaticasystemen die kennisdeling tussen specialisten mogelijk maakt, los van delen van gegevens in dossier?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B019
Publicatiedatum 07/04/2015, 20142015
Antwoord

1. Er bestaan regels die van toepassing zijn om, via de gefedereerde overheid, een erkenning te krijgen voor een fusie, een groepering of een associatie van ziekenhuizen. Die regels geven de ziekenhuizen verschillende indicaties over de elementen waar zij rekening mee moeten houden om hun samenwerkingsproject te realiseren. De federale overheid komt echter op geen enkele manier tussen in de keuze van het statuut dat de partners hun samenwerkingsproject willen geven. Dat gebeurt evenmin bij de uitwerking van hun nieuwe statuten. Vrijheid van associatie blijft hier de regel, binnen het kader dat door de overheid is vastgelegd voor fusies, groeperingen en associaties. 2. In geval van gemeenschappelijk gebruik van medische apparatuur door verschillende ziekenhuizen is het voornaamste financiŽle voordeel uiteraard het feit dat er minder investeringskosten gemaakt moeten worden om een activiteit uit te oefenen. Het gaat hier niet om een financiŽle incentive van de overheid, maar om een gezonde bedrijfseconomische logica. De regelgeving voorziet bijgevolg in geen enkele specifieke financiŽle incentive. Wel bestaan er een aantal regels, die opgenomen zijn in de regels voor de berekening van de financiering, in de normen of in de programmatieprincipes, die beslissingen tot associatie kunnen ondersteunen. Zo kunnen de toekenningsregels voor bepaalde apparatuur waarvoor een specifieke erkenning vereist is en waarvan het totale aantal apparaten dat in gebruik kan worden genomen beperkt is, bijvoorbeeld bepaalde incentives bevatten voor een gezamenlijk gebruik door verschillende ziekenhuizen. Dat is onder meer het geval, zoals bij de erkenning van NMR's, wanneer het totale aantal opnames door het ziekenhuis (of de groepering/ associatie van ziekenhuizen) als erkenningscriterium geldt. 3. De uitbouw van netwerken was een voorwaarde waar absoluut moest aan worden voldaan voordat niet-geadresseerde gegevens gedeeld zouden worden onder gezondheidswerkers. Op dit ogenblik gaat het voornamelijk om gegevens die door individuele zorgverleners ter beschikking worden gesteld. Naast dit gedeelde gezondheidsdossier biedt de eHealthBox de zorgverleners vandaag de dag de mogelijkheid om op een volledig beveiligde manier elektronisch met elkaar te communiceren. Niettemin moet de uitgebouwde infrastructuur het mogelijk maken om te evolueren naar meer gestructureerde samenwerkingsvormen, waaronder toepassingen die de samenwerking tussen beroepsbeoefenaars rond de behandeling van specifieke pathologieŽn formaliseren. Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat de medische gegevens meer gestructureerd en gecodeerd worden, wat een aanzienlijke ontwikkelingsinspanning vraagt van alle actoren, zowel binnen de overheid als in de privťsector. De gecodeerde gegevens worden immers gegevens die "in werking gesteld kunnen worden", dit wil zeggen dat ze dan met verschillende externe informatiebronnen kunnen communiceren, met name voor het gebruik van gevalideerde literatuur. Op korte termijn wilde de overheid ervoor zorgen dat de bestaande kennis benut zou kunnen worden door steun te verlenen aan het project EBM PracticeNet, dat bedoeld is om geÔntegreerde, gevalideerde guidelines ter beschikking te stellen van het elektronisch dossier. Het project was in eerste instantie gericht op de huisartsen maar zal geleidelijk aan uitgebreid worden tot de behoeften van de specialisten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenZIEKENHUIS | SAMENWERKINGSOVEREENKOMST | GEZONDHEIDSBELEID | ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEID | GEZONDHEIDSVERZORGING | MEDISCH SPECIALISME