...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0010 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Diabeteszorg in BelgiŽ.
Datum indiening28/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Diabetes is aan een schrikwekkende opmars bezig. In Groot-BrittanniŽ krijgen dagelijks 738 Britten de diagnose van diabetes 2. Het land stevent af op een nationale noodsituatie. Voor BelgiŽ wordt verwacht dat er in 2025 756.700 diabetespatiŽnten zullen zijn (bron: Vlaamse diabetesvereniging). De druk op de gezondheidszorg dreigt dan ook onhoudbaar te worden (kostenimplicaties van de ziekte en de impact op de kwaliteit van het leven van de patiŽnt en zijn familie). Uit onderzoek (onder andere in UZ Leuven, Diabetes Pilootproject rond detectie, educatie en ondersteuning van eerste lijn) blijkt dat er heel wat wordt geÔnvesteerd in het empoweren en informeren van patiŽnten. Hoewel deze aspecten behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen, heeft men op federaal niveau, het in 2009 opgestarte zorgtraject voor diabetes type 2. Uit de evaluatie in 2013 is gebleken dat ondanks de grote patiŽntentevredenheid, er nog nood is aan meer informatie, onder meer vanwege de educator. Deze educatoren zijn tevreden met hun rol, maar vragen meer tijd per sessie en vragen dat huisartsen hun doorverwijzende rol beter opnemen. 1. a) Wordt er verder aan kennisopbouw gedaan? b) Zo ja, welke onderzoeken zijn lopende? 2. a) Welke informatiesystemen worden gehanteerd om zorgverleners te ondersteunen en om praktijkinformatie uit te wisselen? b) Kan dit via een gedeeld medisch dossier, via het eHealth-platform? 3. Op welke wijze overweegt u het zorgtraject aan te passen, zodat onder meer de informatieverstrekking (empowerment van patiŽnten) versterkt wordt, en de huisartsen meer gestimuleerd worden hun cruciale rol op te nemen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B060
Publicatiedatum 01/02/2016, 20152016
Antwoord

1. De zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiŽntie zijn complexe interventies en vragen een brede wetenschappelijke omkadering. Voor een eerste initiŽle periode van 4 jaar (2009-2013) werd een globaal evaluatierapport gepubliceerd, in 2014 goedgekeurd door het Verzekeringscomitť. Op basis van de positieve resultaten in dit rapport werd beslist de zorgtrajecten verder te zetten, gekoppeld aan een performante evaluatie. Een nieuwe evaluatie van de zorgtrajecten zal uitgevoerd worden vůůr 31 december 2017. 2. Het eHealth-platform heeft de zorgtrajecten opgenomen in de homologeringscriteria van de software voor de elektronische medische dossiers (EMD) van de huisartsen. De huidige EMD softwarepaketten ondersteunen de huisartsen bij de behandeling en opvolging van hun zorgtrajectpatiŽnten. Het actieplan e-gezondheid voorziet verschillende maatregelen om de zorgverleners te ondersteunen en informatie uit te wisselen (actiepunt 6). Een elektronisch patiŽntendossier (EPD) zal worden ontwikkeld voor elke zorgverlener/zorginstelling. Tevens zal vanaf 2017 een multidisciplinair patiŽntendossier (MPD) ontwikkeld worden met toegang voor de betrokken zorgverleners. Dit is een communicatieplatform dat moet toelaten informatie uit te wisselen maar ook een multidisciplinair behandelteam samen te stellen, en de zorg voor een patiŽnt met een chronische ziekte te coŲrdineren. De gegevens zullen onderling gedeeld kunnen worden via de kluizen, de hubs en eventueel de cloud. 3. Het evaluatierapport zorgtrajecten beveelt aan om naast individuele diabeteseducatie ook groepseducatiesessies terug te betalen om de "empowerment" van de patiŽnt te versterken. De betrokken organen en commissies bereiden de besluitvorming voor. Het actieplan e-gezondheid voorziet dat de patiŽnt, in het kader van zijn "empowerment", via zijn personal health record (PHR) ook toegang zal krijgen tot zijn gegevens en zijn persoonlijke doelstellingen kunnen opvolgen (actiepunt 10). Het evaluatierapport zorgtrajecten doet ook aanbevelingen die de huisartsen zullen stimuleren om hun cruciale rol op te nemen. Er wordt aanbevolen de regelgeving rond diabeteseducatie te vereenvoudigen, hetgeen het educatievoorschrift voor de huisarts zal vereenvoudigen. De betrokken organen en commissies bereiden de besluitvorming voor. Tevens wordt aanbevolen om de jaarlijkse verlenging van de zorgtrajecten niet meer te baseren op administratieve controles maar op het gebruik van het MPD. Het beheer van de zorgtrajectcontracten zal in de toekomst ook via het MPD verlopen en zo de administratie van de huisarts verminderen. Tot slot wordt aanbevolen om alle diabetespatiŽnten recht te geven op diabeteseducatie vanaf het beginstadium van de ziekte, dus ook de patiŽnten die nu nog geen recht hebben op diabeteseducatie. Op 1 februari 2016 start het voortraject diabetes type 2, voor alle patiŽnten met diabetes type 2 die nog niet ten laste zijn genomen in een zorgtraject diabetes type 2 of een diabetesconventie. Een werkgroep van het Verzekeringscomitť krijgt de opdracht het luik educatie uit te werken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenDIABETES | GEZONDHEIDSBELEID | ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEID | GEZONDHEIDSVERZORGING