...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0007 - Zittingsperiode : 54


Auteur Dirk Janssens, Open Vld
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Effectiviteit vermelding van het aantal calorieën op voedingswaren.
Datum indiening24/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

In de VS werd door de John Hopkins Bloomberg School of Public Health een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het vermelden van het aantal calorieën op voedingswaren. Bleek dat de meeste mensen deze labeling niet begrijpen. De vermelding van het aantal minuten dat men moet sporten om dranken en voeding te verbranden deed wel een belletje rinkelen en verhoogt daarom de kans op gedragsverandering. 1. Vindt u het opportuun om na te gaan of de toevoeging van de hoger genoemde bijkomende informatie kan bijdragen tot het aannemen van een gezonder eetpatroon? 2. Zo ja, overweegt u een initiatief te nemen opdat de wetgeving op etikettering van voedingswaren en dranken in die zin kan worden aangepast?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B019
Publicatiedatum 07/04/2015, 20142015
Antwoord

Zoals u weet is de etikettering van voedingsmiddelen, met inbegrip van de voedingswaarde-etikettering, op Europees niveau geharmoniseerd. De regels ter zake werden recent herzien in verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, die op 13 december 2014 in werking is getreden. De resultaten van het onderzoek van de John Hopkins Bloomberg School of Public Health zijn interessant. Ik zal laten opvolgen of ze door andere studies dienaangaande bevestigd worden alvorens aan te dringen op een aanpassing van de regelgeving. Mijn administratie heeft deze resultaten in ieder geval reeds ter overweging aan de Europese Commissie meegedeeld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenINFORMATIE | GEZONDHEIDSBELEID | VOEDINGSPRODUCT | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | VOEDSELBEHOEFTE