...

Bulletin nr : B003 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0006 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Tabakologen. - Sessies. - Terugbetalingen.
Datum indiening23/10/2014
Taal N
Publicatie vraag     B003
Publicatiedatum 08/12/2014, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/12/2014

 
Vraag

Sinds 1 oktober 2009 worden mensen die roken financieel geholpen om te proberen te stoppen met hun verslaving. Sindsdien is het immers zo dat consultaties bij een tabakoloog terugbetaalbaar zijn. Een tabakoloog is een huisarts of een professionele gezondheidswerker (kinesist, verpleegkundige, vroedvrouw) die een bijkomende interuniversitaire opleiding heeft gevolgd, meer bepaald de opleiding "Tabakologie en Rookstopbegeleiding". De eerste acht consultaties bij een dergelijke tabakoloog zijn terugbetaalbaar wanneer deze plaatsvinden gedurende een periode korter dan twee jaar. Voor de eerste consultatie krijgt de patiënt 30 euro terugbetaald, voor de tweede tot en met de achtste consultatie wordt 20 euro terugbetaald. Voor zwangere vrouwen geldt de regeling dat zij voor alle acht consultaties 30 euro terugbetaald krijgen. 1. a) Hoe vaak wordt er op jaarbasis een beroep gedaan op een tabakoloog? b) Hoeveel procent van de deelnemers, die een eerste sessie volgen, volgen effectief acht sessies (of meer)? 2. Hoeveel aanvragen tot terugbetaling waren er hiervoor jaarlijks sinds 2010 en hoeveel bedroeg de kostprijs per jaar? 3. Hoeveel erkende tabakologen zijn er in België? 4. a) Hoeveel rokers zijn er sinds 2010, jaarlijks, succesvol gestopt? b) Worden er enquêtes gehouden om hierop zicht te krijgen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B019
Publicatiedatum 07/04/2015, 20142015
Antwoord

Als inleiding van het antwoord op uw vragen wil ik herinneren aan de huidige context van de zesde staatshervorming. Het koninklijk besluit van 31 augustus 2009 inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning trad in werking vanaf 1 oktober 2009. Ten gevolge van de 6e staatshervorming is deze bevoegdheid vanaf 1 juli 2014 overgedragen aan de deelstaten (Gemeenschappen, Gewesten of Gemeenschapscommissies). De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een deelstaat over wijzigingen of nieuwe regels beslist. Tijdens de overgangsperiode tot eind 2015 beheert het RIZIV nog de dossiers over deze overgedragen bevoegdheid, maar het handelt in naam van en voor rekening van de deelstaten. 1. a) In 2010 werden 25.678 tegemoetkomingen geregistreerd, - in 2011 waren er 35.316, - in 2012 waren er 36.214 en - in 2013 waren er 38.335 gevallen. b) Om op deze vraag te antwoorden, moet men in staat zijn de zorg van individuele patiënten longitudinaal in de tijd te volgen. De permanente steekproef waarover het RIZIV beschikt zou dit in theorie moeten toelaten, maar de representativiteit (1/40e van de bevolking) is te laag om op dit soort vragen te antwoorden, gezien de zeer beperkte omvang van de totale patiëntengroep die terugbetaling van rookstopbegeleiding krijgt. Hoewel er dus geen exacte cijfers hierover beschikbaar zijn, stelt vzw VRGT (Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding) dat bij een rookstoppoging gewoonlijk een eerste zitting gevolgd wordt door twee opvolgsessies. Het effectief volgen van 8 sessies blijkt in de praktijk uitzonderlijk te zijn. 2. In 2010 werden 25.678 aanvragen vergoed voor een totaalbedrag van 610.628 euro. In 2011 werden 35.316 aanvragen vergoed voor een totaalbedrag van 837.252 euro. In 2012 werden 36.214 aanvragen vergoed voor een totaalbedrag van 858.857 euro. In 2013 werden 38.335 aanvragen vergoed voor een totaalbedrag van 910.852 euro. 3. Het aantal erkende tabacologen neemt jaarlijks toe en de lijst van erkende tabacologen wordt door vzw VRGT (Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding) en vzw FARES (Fonds des affections respiratoires) regelmatig meegedeeld aan het RIZIV en is ook continu beschikbaar gesteld op hun websites. De meest recente VRGT-lijst bij het RIZIV omvat 209 Nederlandstalige erkende tabacologen, de meest recente FARES-lijst bij het RIZIV omvat 224 Franstalige erkende tabacologen. 4. a) Er zijn geen specifieke cijfers voor succesvolle rookstop dankzij deze terugbetaling van rookstopsessies beschikbaar bij het RIZIV. b) Een recente enquête van Stichting tegen Kanker, op basis van interviews (in de periode 26 maart tot 28 april 2014) bij 4.007 Belgen van 15 tot 75 jaar, blijkt in deze steekproef 23 % ex-rokers zijn. De steekproef telde echter ook 26 % rokers, waaruit blijkt dat het belangrijk blijft rookstop te ondersteunen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenVOORKOMING VAN ZIEKTEN | GEZONDHEIDSBELEID | AFLOSSING | NICOTINEVERSLAVING | GEZONDHEIDSVERZORGING